Bymiljøpakken

Leder for UMU, Rune Askeland, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Bymiljøpakkens Tore Espedal tok den første sykkelturen i den nyåpnede Ryfylkegata.

Dette har vi bygget

Informasjon om planlagte og pågående prosjekt kan finnes i Bymiljøpakkens handlingsprogram og årsbudsjett:

Revidert budsjett 2022 (pdf)

Handlingsprogram 2023-2026 (pdf)

Se liste over de store prosjektene våre her.

KART: Klikk her for å se hvor både planlagte, pågående og ferdige Bymiljøpakken-prosjekt er på Temakart Rogaland.
(Ta gjerne kontakt med kontakt(a)bymiljøpakken.no dersom du finner feil eller prosjekt som mangler i kartet)

2023

Gange og trafikksikkerhet

2022

Sykkelprosjekter

Gange og trafikksikkerhet

Bussveien

Kollektiv

2021

Sykkelprosjekter

Ny sykkelvei på Forus Nord.

Ny sykkelvei på Forus Nord.

Gangeprosjekter

Snarvei-trapp på Mariero.

Snarvei-trapp på Mariero.

Trafikksikkerhet

2020

Sykkelprosjekter

 • Sykkelstamvegen strekning Asser Jåttens vei – Sandnes grense åpnet 2. september 2020.
 • På Fv. 4566 Drivgarnsveien på Hundvåg ble sykkeltrassen forbedret.
 • Fv. 332 Skippergata. Fullført sykkelfelt fra kryss ved Sletteveien til kryss ved Hanamyrveien.
 • Ved Brustadbua er det blitt reasfaltert. Sykkelveien er også blitt skiltet i fortsettelsen av miljøkulverten til Brustadbua. Det er også bygd nytt fortau fra nye Gamlingen til Brustadbua.
Sykkelstamveg-strekningen mellom Asser Jåttens vei i Stavanger og Sandnes grense ble åpnet onsdag 2. september.

Sykkelstamveg-strekningen mellom Asser Jåttens vei i Stavanger og Sandnes grense ble åpnet onsdag 2. september i 2020.

Gangeprosjekter

 • Ved Goa skole på Randaberg er det utført flere tiltak, blant annet bedre adkomst til skoleområdet, belysning i undergang, utbedret gangfelt og utbedring av krysningspunkt.
 • Ved Grødem skole på Randaberg er det utført flere tiltak, blant annet utbedring av kryss ved Fjordsolveien, Hagafjellveien X Torvmyrveien og forbedring ved Hagafjell bussholdeplass.
 • Kyrkjeveien 1 på Randaberg har fått nytt fortau.
 • Visteveien på Randaberg fikk intensivbelysning i to kryss.
 • Ved Ryggveien/Fjellheimveien på Randaberg ble det lagd skille mellom fortau og veibane, samt belysning i overgang.
 • Ved Buggeland skole i Sandnes ble det utført flere tiltak. Det ble bygget opphøyet gangfelt med intensivbelysning og nytt trafikkgjerde, oppgradert krysningspunkt/gangfelt, trappen fikk bedre belysning og rails, og det ble opparbeidet forbindelse fra boligområdene til skolen.
 • Ved Figgjo skole i Sandnes ble det utført flere tiltak. Blant annet kom oppmerkinger og skilter, gangkrysning, nytt opphøyet gangfelt, nytt fortau og det ble opparbeidet forbindelser fra boligområder i Rossåsen til skolen.
 • På Gausel i Stavanger ble det utført flere tiltak. Det ble korrigert gang- og sykkelveg mot kryss, hevet og belyst gangfelt, utbedret gangfelt og utbedret sikt ved gangfelt til ungdomsskoleveg.
 • Det ble bygget en flott trapp til bruk som snarvei ved Bergelandstunnelen i Stavanger.
 • Ved Paradissvingen i Stavanger ble fortauet utvidet.
 • Det ble også bygget fortau i Austhallet i Stavanger.
 • På Dysjaland i Sola utbedret vi fortau i Øvrehusvegen og utbedret adkomsten til P-plassene ved Tjeltavegen.
 • Sørbø skole i Sandnes fikk intensivbelysning av eksisterende gangfelt, for å sikre trygg og god skolevei.
 • Øygard ungdomsskole fikk intensivbelysning ved overganger mellom bussvei og skole, for å sikre skoleveien.
 • Etablert belysning på tursti fra Grødem skole til Ryggstranden i Randaberg.
 • Etablert intensivbelysning av gangfelt ved Sandesletta x Åsenvegen.

2019

Tiltak for gående

 • Ved Våland skole er et kryss blitt opphøyet for å øke trafikksikkerheten.
 • Diverse tiltak i fylkeskommunale prosjekter.
 • Årsvollveien mellom Stangeland i Sandnes og Tjelta i Sola har fått ny gang- og sykkelveg. Veien har blitt utvidet og det er bygget ny bru over Skas-Heigrekanalen.

Tiltak for sykkel

Mange sykler og går på strekningen mellom Tjensvollkrysset og Mosvannsparken i Stavanger. Nå har Bymiljøpakken tatt jobben med å skille de som sykler og går her.

Mange sykler og går på strekningen mellom Tjensvollkrysset og Mosvannsparken i Stavanger. Bymiljøpakken  har tatt jobben med å skille de som sykler og går her.

2018

 • Forussletta på Bussveiens korridor 1 er ferdig bygget.
 • Transportkorridor vest strekning rv. 509 Sømmevågen – Sola skole er ferdig utbygget.

Sykkeltiltak

Den grønne hale på Grannes

Den grønne hale på Grannes.

Tiltak for gående

 • Det er bygget nytt fortau på Kyrkjevegen.
 • To kryss ved Visteveien har fått intensivbelysning.
 • Det er gjort utbedringstiltak ved Goa skole, hvor adkomst til skoleområdet, belysning av undergang, gangfelt og krysningspunkt er utbedret.
 • Ved Figgjo skole er det bygget snarvei og forbindelser gjennom grøntområder fra boligområdene til skolen.
 • Ved Gausel skole er det gjort en rekke utbedringstiltak ved gangfeltene og krysningspunktene, inklusiv belysning og siktforhold.

2017

 • Sykkeltiltak for 0,9 millioner kroner.