Bymiljøpakken

Møter i styringsgruppa / forhandlingsutvalget i 2019

  • Styringsgruppa 18. januar, klokka 13.30-16.00, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 5. februar, klokka 17.00-19.30, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 15. mars, klokka 14.00-16.30, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 12. april, klokka 08.30-11.00, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 20. mai, klokka 08.30-11.00, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 21. juni, klokka 08.30-11.00, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 30. august, klokka 08.30-11.00, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 2. oktober, klokka 08.30-11.00, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 6. november, klokka 08.30-11.00, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune
  • Styringsgruppa 6. desember, klokka 08.30-11.00, Fylkesutvalgssalen, Rogaland fylkeskommune

Innkalling og sakspapirer

2019

2018

Møtereferat fra styringsgruppen

2018

2017

2016

2015