Bymiljøpakken

åpning gange- og sykkelsti Vigdel Ølberg

2,7 kilometer sykkelveg på Ølberg-Vigdel er opna

Som vårblomen spretter Bymiljøpakkeprosjekta opp i maisola!

Torsdag 23. mai vart 2,7 km gange- og sykkelveg på Vigdel og Ølberg opna. Elevane på Håland skule får tryggare skuleveg, og dei vaksne kan nyte eitt styrka sykkelnett langs strendene på Sola. Den nye gange- og sykkelvegen knyter saman fleire gange- og sykkelvegar sør i Sola.

Fylkesordfører Ole Ueland og Solaordfører Janne Stangeland Rege klypte snora saman med elevrådet på Håland skule, og elevane og skulekorpset stemte i nasjonalsongen.

– Jeg er veldig glad for at flere av elevene på Håland skole nå har fått en ny og trygg skolevei. Jeg er sikker på at foreldre, lærere og rektor også jublet når veien var ferdig, sier fylkesordføreren.

Takk til alle som har bidrege med å få vegen på plass!