Bymiljøpakken

Gjetaren-Lyngholen

Fire ferdige prosjekt: Tryggere gangvei til skole og idrett flere steder i Sandnes

Sandnes kommune har fullført fire Bymiljøpakke-prosjekt. Både tursti og gangveier til skoler og idrettsanlegg har fått solide oppgraderinger.

Mellom Gjetaren og Lyngholen, like over idrettsanlegget på Bogafjell, er turstien oppgradert. Det er også etablert belysning.

Turstien har flere bratte partier og en trappeseksjon som har hatt utfordringer med utvasking og slitasje på terrenget rundt. Her er det brukt uvalset asfalt for å ha et stabilt underlag, men likevel godt grep i underlaget. Det samme er gjort i et bratt parti av turstien der det var store problemer med slitasje og utvasking av masser. Her er det nå godt grep i underlaget og vi slipper at massene blir vasket bort ved mye nedbør. Tanken er også at det ved frost ikke vil bli like glatt som på valset asfalt.

Denne gangstien passer godt til ferdsel fra blant annet boligområdet Gjetaren til både idrettsanlegg, skoler, barnehage og kirke på Bogafjell, så vel som tur.

– Det er nok mange som har gledet seg til å ta i bruk den nye turstien. Denne blir brukt av mange på vei til og fra fritidsaktiviteter og skole, og derfor er det gledelig å se hvor flott den er blitt, sier ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune.

Gjetaren-Lyngholen

I Eidsvollgata er krysset med Kirkegata hevet for å redusere farten. Denne strekningen er hovedakse for elever til Sandnes videregående skole, Trones skole og barnehage samt brukere og publikum til Sandnes idrettspark og ØsterHus Arena.

Også Postveiens nordlige del har fått styrket trafikksikkerheten for barn og unge på vei til skolen. Flere av overgangene i Postveien har nå intensivbelysning.

Stangeland bydel får belysning i Kjærlighetsstien, mellom Lunden og Alexander Kiellands gate. Denne stien har vært godt brukt i de lysere delene av året, men mindre når det har vært mørkt. Belysningen bedrer forbindelsen mellom bydelen og sentrum gjennom hele året. I tillegg gir prosjektet en trafikksikker forbindelse for skoleelever og snarvei til kollektivknutepunkt.

Langs Kjærlighetsstien er belysningen etablert på rekkverket, fordi grunnforholdene ikke ga anledning til å grave i området.