Bymiljøpakken

Turgåere på Grødem.

Tryggere for myke trafikanter på Grødem

Randaberg kommune har i år satt opp belysning langs turstien som går langs sjøen på Grødem. I tillegg er det bygget fortau og ny mur ved Grødem skole.

Begge prosjektene er finansiert med midler fra Bymiljøpakken, og begge prosjektene bedrer forholdene for fotgjengere og syklister på Grødem.

Den 1 200 meter lange turstien ved Byfjorden binder sammen øvre og nedre Grødem (se kart under).

Tursti på Grødem.

Tursti på Grødem.

– Turstien på Grødem er grussatt og relativt flat, og er mye brukt av turgåere og de som går eller sykler til og fra skole og jobb, forteller leder i Teknisk drift, Idar Kolnes Goa.

— Store deler av stien går gjennom skog, det har derfor vært mange mørke partier her tidligere. De nye lyspunktene gjør at stien blir langt mer trafikksikker og mer attraktiv for de som bruker stien daglig, sier han.

Liv Tone Moland og barnebarnet, Liv Eline Jensen Moland (6), trives mye bedre med lys på turstien langs sjøen mellom øvre og nedre Grødem.

Liv Tone Moland og barnebarnet, Liv Eline Jensen Moland (6), trives mye bedre med lys på turstien langs sjøen mellom øvre og nedre Grødem.

Fakta om turstien på Grødem:

  • Lengde tursti: 1 200 meter
  • Totalkostnad: 2,5 millioner 2019-kroner inkl. moms
  • Programområde i Bymiljøpakken: Sykkel
  • Entreprenør: LyseLux AS

Randaberg kommune har også bygget mur og fortau mellom parkeringsplassen og skolegården ved Grødem skole.

Utbyggingen ved Grødem skole er satt i ramme.

Utbyggingen ved Grødem skole er satt i ramme.

— Elevene ved skolen og andre trenger ikke lenger å gå ut i vegbanen eller parkeringsplassen for å komme seg til og fra skolen. Det er nå blitt et sammenhengende system for gående og syklende ved skolen, forteller Bjørn Terje Middelthon, byggeleder i Teknisk drift.

Fakta fortau på Grødem:

  • Lengde fortau: 6 meter
  • Totalkostnad: 0,5 millioner 2021-kroner inkl. moms.
  • Programområde i Bymiljøpakken: Trafikksikkerhet
  • Entreprenør: Nordbø Maskin AS
Idar Kolnes Goa (t.h.) og Bjørn Terje Middelthon fra Teknisk drift i Randaberg kommune er svært fornøyd med de to Bymiljøpakke-prosjektene på Grødem.

Idar Kolnes Goa (t.h.) og Bjørn Terje Middelthon fra Teknisk drift i Randaberg kommune er svært fornøyd med de to Bymiljøpakke-prosjektene på Grødem.

Artikkelen er hentet fra randaberg.kommune.no.

Kart over Bymiljøpakke-prosjekter rundt Grødem skole: