Bymiljøpakken

Austråttbakken

Sikrere for myke trafikanter på Austrått

Rogaland fylkeskommune er nå ferdig med å bygge venstresvingefelt og sykkelfelt i Austråttbakken. I tillegg er krysset mellom Austråttveien og Øygardsveien utbedret.

Begge prosjektene er finansiert med penger fra Bymiljøpakken.

– Vi har laget venstresvingefeltet i et kryss der vi tidligere har registrert trafikkuhell. Feltet bidrar til å løse opp kø for dem som skal svinge inn Gjesdalbakken, forteller byggeleder i fylkeskommunen, Mads William Brevik.

– Langt med mindre investeringer

En del av jobben har også vært å forlenge sykkelfeltene på begge sider av bakken, sånn at det nå er sykkelfelt helt ned til krysset med Hoveveien.

Sandnesordfører Stanley Wirak er fornøyd med hvor flott det er blitt i Austråttbakken.

– Dette er et godt prosjekt for Sandnes og hele regionen, og viser at det går an å komme langt også med mindre investeringer. Prosjektet bedrer trafikksikkerheten og trafikkflyten for gående, syklende og for bilister, sier han.

Austråttbakken

Austråttbakken

Totalkostnad er 13,3 millioner 2021-kr. (inkl. moms), og pengene er hentet fra programområde sykkel i Bymiljøpakken.

Det er Grunn-Service AS som har vært entreprenør i prosjektet.

Fylkesordfører Marianne Chesak så fram til å markere at prosjektet var ferdig, men på grunn av korona ble arrangementet avlyst.

– Austråttbakken er et bymiljøpakkeprosjekt som bidrar til bedre flyt og trafikksikkerhet for kjørende gjennom nytt venstresvingfelt. Det bidrar også til økt sikkerhet for gående og syklende med sykkelfelt og fortau helt ned til krysset ved Hoveveien, sier hun.

Austråttbakken

Austråttbakken

Hevet kryss

Rogaland fylkeskommune har også gjort krysset mellom Austråttveien og Øygardsveien sikrere.

– Vi har hevet krysset, sånn at bilister må senke farten. Gangfeltene er flyttet, og vi har satt opp forsterket belysning. Krysset er sentralt for mange skolebarn til Iglemyr skole, men også for dem som skal til og fra Iglemyr barnehage, Austrått barnehage, Austrått stadion, Austrått skatepark og Austrått svømmehall, forteller byggeleder Roger Hoftun Eik i Rogaland fylkeskommune.

Totalkostnad er 2,2 millioner kroner, og er hentet fra programområde trafikksikkerhet i Bymiljøpakken.

Presis Vegdrift har vært entreprenør i prosjektet.