Bymiljøpakken

Ann Helen flyttet hjem til nyoppusset gate: – Det har blitt skikkelig fint her

Bymiljøpakken står bak flere oppgraderinger i Stavanger det siste året. Én av dem er i Øvre Vågen på Hundvåg, hvor Ann Helen og datteren Ida Levarskjær har fått oppleve forvandlingen.

– Det har blitt skikkelig fint her. Jeg er oppvokst i denne gata, og det har vært kjekt å flytte tilbake etter at den ble pusset opp. Det har blitt veldig mye bedre og ser ikke så gammelt ut lenger, forklarer Ann Helen Levarskjær.

Med midler fra Bymiljøpakken har Stavanger kommune opparbeidet et bredt og fint fortau langs Øvre Vågen for å bedre trafikksikkerheten. Samtidig har også bilveien blitt asfaltert. Dette strekket binder boligområdet sammen med Hundvågkrossen for både gående og syklende. Fortauet bidrar til en trygg gangvei med oversiktlige krysningspunkt for myke trafikanter.

Nytt og bredt fortau i Øvre Vågen på Hundvåg gir god plass til både gående og syklende.

Foreløpig er halve gata, den delen av Øvre Vågen som er nærmest Hundvågkrossen, oppgradert. Også krysset med Drivgarnsveien er utbedret. Andre del av Øvre Vågen blir påbegynt i 2022.

– Vi gleder oss til hele strekningen er ferdig. Jeg har en farmor som mister deler av hagen sin til dette prosjektet. Det er litt surt for henne, men samtidig ser nok også hun hvor fint og trafikksikkert det er i ferd med å bli her, kommenterer Levarskjær, med datteren Ida på armen.

Krysset mellom Drivgarnsveiem og Øvre Vågen er utbedret.

Flere ferdige prosjekt i Stavanger:

Bymiljøpakken finansierer en rekke utbedringer på hele Nord-Jæren. Flere av Stavanger-prosjektene er ferdigstilt i løpet av det siste året. Blant dem finner vi, i tillegg til Øvre Vågen:

Krysset mellom Stokkaveien og Seehusens gate er utbedret.

  • Snarvei-trapp mellom Muségata og Lagårdsveien

Ny gangvei mellom Muségata og Lagårdsveien.

  • Bedret framkommelighet for gående og syklende i Paradissvingen

Framkommeligheten for gående og syklende i Paradissvingen er forbedret.

  • Ved Hannadalsgata har vi fått sykkelvei med fortau i Nordahl Griegs vei og sykkelprioritert gate i Ivar Aasens vei.

Sykkelprioritert gate i Ivar Aasens vei.

  • Torbjørn Hornkloves gate har fått et tydelig skille mellom gående og syklende. Det er kommet en 200 meter lang gruset turvei og asfaltert sykkelvei med belysning.

Torbjørn Hornkloves gate, med gruset turvei og nyasfaltert sykkelvei med belysning.

  • Ved Bergelandstunnelen har en trapp etablert snarvei mellom Birkelandsgate og Stavanger stasjon​.

Trapp ved Bergelandstunnelen.