Bymiljøpakken

Bedre sikt og eget felt ved avkjøringen til Høle

Nå er det tryggere for bilister på Lauvvikveien i Sandnes.

Rogaland fylkeskommune har bedret sikten og laget venstresvingefelt for dem som skal mot Høle fra Lauvvikveien.

– Vi ønsker å unngå trafikkfarlige situasjoner. Med løsningen vi nå har bygget, får biler som kommer i retning mot Lauvvik et eget felt de kan vente i før de svinger av veien mot Høle, sier byggeleder Håvard Nordmark i fylkeskommunen.

Flere ferdige bymiljøpakkeprosjekt

Nordmark forklarer at det til nå har oppstått farlige situasjoner når én bil har stoppet for å svinge inn på riksvei 13 mot Høle:

– Da har biler uforberedt, og ofte i stor fart, møtt kø når de kommer rundt svingen.

Fylkesordfører Marianne Chesak er glad for utvidelsen på Lauvvikveien.

– Det er flott å se at investeringene i Bymiljøpakken nå begynner å bære frukter. Venstresvingefeltet på fylkesvei 508 er det tredje Bymiljøpakkeprosjektet som er ferdig denne våren. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak, sier hun.

Fra før har Austråttbakken fått venstresvingefelt og sykkelfelt, og krysset mellom Austråttveien og Øygardsveien er utbedret.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, er enig med fylkesordføreren.

– Dette er et godt trafikksikkerhetsprosjekt både for bilistene som skal ta ferjen, men også for innbyggerne som bor i området, sier ordføreren.

Grønt i sommer

Arbeidet med å utbedre veien startet i oktober 2020, og skulle opprinnelig vært ferdig i slutten av februar. Tele i bakken i vinter, i tillegg til arbeidet med å håndtere overvann i prosjektet på en god måte, tok lenger tid enn forventet, forklarer byggeleder Håvard Nordmark.

Fremdeles gjenstår å så gress i skråningen i svingen, men byggelederen lover at det i løpet av sommeren blir grønt og fint.

Det er Grunn-Service AS som har hatt jobben med å bygge det nye feltet.

Kostnad for prosjektet er 7,1 millioner kroner og blir finansiert gjennom Bymiljøpakken.

Slik så det ut i Lauvvikveien før.

Slik så det ut i Lauvvikveien før.