Bymiljøpakken

Kryss har blitt rundkjøring: Tryggere vei på Sandved

Krysset mellom Heigreveien og Asheimveien i Sandnes er blitt til rundkjøring.

I området har det vært betydelig mange ulykker. Målet med å erstatte T-krysset med en rundkjøring, er å unngå kryssulykker og møteulykker.

– Med rundkjøringen reduserer vi farten på gjennomgangstrafikken, noe som gjør det tryggere både for dem som kjører og for dem som går og sykler. Da tror vi også at ulykkestallene går ned, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, Mads William Brevik til rogfk.no.

Dette er gjort

  • ny rundkjøring
  • bedre venstresvingefelt mot Foren
  • flyttet og bedre bussholdeplass
  • nye lys

–  I tillegg er vi i dialog med Kolumbus om å plassere bysykler ved holdeplassen for å bedre sykkeltilbudet i dette området, sier prosjektlederen.

Resultater av byvekstavtalen

Da vi 7. desember markerte prosjektet for åpnet, var det begeistrede ordførere i Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune, Marianne Chesak og Stanley Wirak, som hadde æren for å klippe snora.

– Rundkjøringen reduserer farten på gjennomgangstrafikken, som gjør det tryggere både for dem som kjører og for dem som går og sykler. Dette vil forhåpentligvis føre til at ulykkestallene går ned, sa Wirak under åpningen.

– Prosjekter som dette viser hva vi får til gjennom byvekstavtalen. At vi får til å skape bedre bymiljø for innbyggerne våre, og at det blir mer trafikksikkert, ikke bare for dem som kjører, men også for de myke trafikantene, sa Chesak.

Rogaland fylkeskommune er prosjekteier og Risa er entreprenør på prosjektet. Her har sorteringsgrad av avfall vært på hele 99 prosent. Entreprenøren har også brukt lærling på 17 prosent av timene som er lagt ned i arbeidet.

Prosjektet har en totalkostnad på 12,9 millioner kroner, og blir finansiert av Bymiljøpakken. Arbeidet startet i august, og nå, etter fire måneder har vi en velfungerende rundkjøring som sammen med oppgradert bussholdeplass og ny belysning bidrar til et bedre bymiljø for innbyggerne på Sandved.

– Dette er et eksempel på at Bymiljøpakken omfatter mange ulike prosjekt som skaper bedre sikkerhet både for bilister, syklister og gående, sa Wirak.

Roser beboere i området

Ordførerne benyttet også anledningen til å skryte av beboerne i området.

– I byggeperioden har deler av området vært stengt slik at fotgjengerne fikk en lang omvei. Men folk har vært tålmodige i visshet om at dette kommer til å bli veldig bra til slutt, sa Wirak.

– Jeg vil gjerne gi ros til de som bor rundt her for at de har vært tålmodige denne høsten. For selv om Heigreveien har vært åpen i hele byggeperioden, har prosjektledelsen vært nødt til å sende gående og syklende på en lang omvei mens overgangsfeltet her, over Asheimveien, var stengt. Med store maskiner i området, i tillegg til mye annen trafikk, har det vært viktig for fylkeskommunen å unngå ulykker, sa Chesak.

Bymiljøpakkeprosjektet i krysset mellom Asheimveien og Heigreveien var ferdig i desember 2021. Prosjektet bidrar til større trafikksikkerhet i området.