Bymiljøpakken

Utsmykkingen av undergangen er gjort av elever på Gausel skole.

Åpner halvparten av Bussveien på Gausel

Fylkeskommunen er ferdig med Bussveien mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet.

Bussvei-strekningen som er ferdig har tatt i underkant av to år å bygge. Prosjektet ble bygget innenfor rammen på 167 millioner og er den syvende etappen i Bussveien som er klar til bruk. Risa AS har vært totalentreprenør i prosjektet.

– Jeg synes det har vært et vellykket prosjekt med et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør. Prosjekt har levert både på fremdrift, kostnadsramme, og vi har hatt et gjensidig fokus på HMS som har fungert veldig bra i hele anleggsperioden.  Nå som vi er ved veis ende i dette prosjektet ønsker jeg å benytte anledningen til å takke naboer, skoler, og nærmiljøet for tålmodigheten de har hatt underveis i anleggsperioden, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, Åsne Nord-Varhaug.

Nye underganger med spennende utsmykninger

Bussveien på strekningen er bygget som en midtstilt løsning med bussen i midten og bilfelt med gang- og sykkelløsninger på sidene. Samtlige kjørefelt tas nå i bruk, men siden det fortsatt bygges bussvei i begge ender av den ferdige strekningen, må bussen som kjører i feltene i midten, flettes inn i bilfeltene igjen når den kjører ut av prosjektet i begge ender.

Utsmykkingen av undergangen er gjort av elever på Gausel skole.

Utsmykkingen av undergangen er gjort av elever på Gausel skole.

I tillegg til veien som er opparbeidet, har fylkeskommunen fornyet deler av det kommunale overvannssystemet, skiftet ut store deler av teknisk infrastruktur i bakken, og bygget to nye underganger. Undergangen ved Gausel stasjon er utsmykket med kunst som elevene ved Gausel skole har laget, mens undergangen ved Nådlandsbråtet er dekorert med grafisk betong. Det er historien om Gauseldronningen og lokal vikinghistorie som er innprentet i den grafiske betongen i undergangen.

– Vi er stolt av å kunne levere fra oss et anlegg av god kvalitet med særegne detaljer som blant annet utsmykkingene i undergangene, stålplater med bilde av skogen i nærheten med egen tilhørende belysning, støttemurer i naturstein, regnbed, og fine trapper i granitt. Løsningene har heller ikke vært fordyrende og vi har brukt lokale leverandører. Viktigst av alt er uansett at prosjektet sikrer fremkommeligheten til bussene som skal transportere de som reiser med bussen slik at de får en presis og behagelig reise med Bussveien. Samtidig har vi bygget gode løsninger for gående og syklende, sier Nord-Varhaug.

Offisiell åpning 8. desember

Den offisielle markeringen av at prosjektet er ferdig kommer i to omganger 8. desember. På dagtid kommer elever fra Gausel skole for å klippe snor i den ene undergangen, mens fylkesordfører og representanter fra prosjektet og Bymiljøpakken deltar på en markering litt senere på dagen.

Det andre bussvei-prosjektet på Gausel som strekker seg fra Gausel stasjon og nordover til Diagonalen er i rute, og blir ferdig i løpet av første kvartal neste år. Samtlige prosjekter i Bussveien fra Stavanger til Sandnes, med unntak av strekningen fra Hillevåg til Stavanger sentrum, skal være ferdig innen utgangen av 2026.

Da kommer også egne bussvei-busser til å kjøre i Bussveien.

> Artikkelen er hentet fra Rogaland fylkeskommune sin hjemmeside.

Prosjektleder Åsne Nord-Varhaug i Bussveien.

Prosjektleder Åsne Nord-Varhaug i Bussveien.

Kart over Bymiljøpakke-prosjekter, ved Gausel stasjon: