Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne. Jo flinkere vi er, desto mer midler bidrar staten med.

Nyheter

Prisjustering av bompengetakstene fra 1. januar 2022

Les hele saken

Kryss har blitt rundkjøring: Tryggere vei på Sandved

Les hele saken

Dette koster det å kjøre i bomringen

Bymiljøpakken
Bymiljøpakken