Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne. Jo flinkere vi er, desto mer midler bidrar staten med.

Dette koster det å kjøre gjennom bommene på Nord-Jæren (til og med 30.06.22)

Bymiljøpakken
Bymiljøpakken

Bompriser fra og med 01.07.22

Bymiljøpakken
Bymiljøpakken

Nyheter

Første del av Bussveien i Sandnes sentrum ut på anbud

Les hele saken

Befaring på Nord-Jæren: Nettverksmøte til fots og på sykkelsetet

Les hele saken