Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne. Jo flinkere vi er, desto mer midler bidrar staten med.

Bompriser (fra og med 01.07.22)

Bymiljøpakken
Bymiljøpakken

Nyheter

Dans og snorklipping da vi feiret at Torvmyrveien er klar

Les hele saken

Linnea og Nora tok første spadestikk på gang- og sykkelveg i Sola

Les hele saken