Bymiljøpakken

Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne. Jo flinkere vi er, desto mer midler bidrar staten med.

Bompriser (fra og med 31.05.24)

bompenger personbil
tungtransport

Nyheter

2,7 kilometer sykkelveg på Ølberg-Vigdel er opna

Les hele saken