Bymiljøpakken

Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne. Jo flinkere vi er, desto mer midler bidrar staten med.

Bompriser (fra og med 01.06.23)

Bompriser lette kjøretøy - fra 01.07.2022 - 26 kr ordinær, 20,80 kr med bombrikke, 10,40 kr for nullutslipp.
Bompriser tunge kjøretøy - fra 01.07.2022 - 66 kr ordinær, 0 kr for nullutslipp.

Nyheter

Her spar de i gang 1600 meter med midtstilt Bussvei på Lura

Les hele saken