Bymiljøpakken

Ole Ueland åpnet Torvmyrveien

Dans og snorklipping da vi feiret at Torvmyrveien er klar

Sykkelfelt på begge sider av veien, nye lys og bedre bymiljø. Onsdag var det offisiell åpning av nye Torvmyrveien i Randaberg. Leder for samferdselsutvalget, Ole Ueland kuttet snora.

Fylkeskommunen har bygget sykkelfelt som er skilt fra fortau og kjørevei med kantstein, såkalt dansk sykkelløsning, i Torvmyrveien. Nå er alt ferdig.

Onsdag var elevrådet og ei dansegruppe fra sjuende trinn ved Harestad skole med på feiring, sammen med representanter fra Randaberg kommune, fylkeskommunen og entreprenør Bjelland AS.

– Nå har det blitt tryggere for alle som går og sykler i Torvmyrveien, sa leder for samferdselsutvalget, Ole Ueland før han kuttet snora. Han minnet alle om å bruke hjelm og å sykle forsiktig.

Prosjektet til 64,8 millioner kroner, er finansiert av Bymiljøpakken.

Randaberg først ute

Løsningen med opphevet sykkelfelt som er skilt fra fortau og kjørevei med kantstein har ikke vært prøvd ut i Rogaland tidligere. Målet er at det skal være trygt, både å sykle og gå. Sykkelstrategien for Nord-Jæren sier at en skal bruke slike sykkelfelt der det er mulig. Derfor foreslo sykkelfaggruppa i Bymiljøpakken Torvmyrveien som en fin strekning å prøve ut løsningen her i området.

– Løsningen med opphevet sykkelfelt er en løsning som har fått mye skryt andre steder i landet. Siden dette er et pilotprosjekt, kommer vi til å følge nøye med og observere prosjektet i tiden framover, forklarer seksjonsleder Linda Skare Pryde i Rogaland fylkeskommune.

Elever fra Harestad skole danset under åpningen av Torvmyrveien

Elever fra Harestad skole danset under åpningen av Torvmyrveien. Foto: rogfk.no

Strekningen er cirka en kilometer lang, fra krysset ved Randabergveien (Randaberg kirke) langs Torvmyrveien, til et stykke etter Randaberghallen. Torvmyrveien har nå sykkelfelt på begge sider, og sykkelfeltene er enveisregulert. Det betyr at en sykler på samme side, og i samme retning som bilene kjører.

I tillegg til ny gang- og sykkelvei har Torvmyrveien fått nye lys langs hele strekningen, bedre busstopp, nye avkjørsler, støttemurer og nye skilt.

Ferdig før tiden

Oppgradering av Torvmyrveien var planlagt ferdig i oktober, men den nye veien var klar allerede til skolestart i august. Bjelland AS har vært entreprenør.

– Vi har holdt på med veiarbeid i cirka ett år, og vi vet at det har vært en del ulemper for innbyggerne i nærheten av anleggsområdet, særlig for skole-elever og barnehagene. Vi setter pris på at de har vært tålmodige, sier seksjonslederen.

Artikkelen er hentet fra rogfk.no.

Kart over Torvmyrveien og Bymiljøpakke-prosjekter i nærheten: