Bymiljøpakken

Over 24 kilometer med sykkelfelt blir røde

Alle sykkelfelt på riks- og fylkesveger i Stavanger og Sandnes får en fin rødfarge.

Rødfargen er bra for mange. Både syklister og bilister ser tydeligere – og blir mer oppmerksomme – på hva som er sykkelfelt. Det blir mer attraktivt å sykle i sykkelfelta, noe som gir bedre plass til de som går på fortauet.

Nesten alt male-arbeidet blir gjort om kvelden og natta. Trafikken blir dirigert forbi arbeidet. Vi håper du tar hensyn, kjører og sykler forsiktig forbi.

Rødmaling av sykkelfelta blir betalt av Bymiljøpakken.

Her blir det røde sykkelfelt:

Fylkesveg 44 Lagårdsveien
Fylkesveg 44 Hillevågsveien
Fylkesveg 44 Hinna
Fylkesveg 44 Gausel
Fylkesveg 44 Kvadrat
Fylkesveg 44 Strandgata
Fylkesveg 44 Elvegata
Fylkesveg 314 Gamle Forusvei
Fylkesveg 323 Austråttveien
Fylkesveg 332 Skippergata
Fylkesveg 332 Hanaveien
Fylkesveg 325 Jærveien
Fylkesveg 334 Austråttbakken
Fylkesveg 393 Breidablikkveien
Fylkesveg 393 Åsen
Fylkesveg 394 Haugåsveien
Fylkesveg 411 Løkkeveien
Fylkesveg 411 Borgermester Middelthons gate
Fylkesveg 427 Strømsbrua
Fylkesveg 446 Randabergveien
Fylkesveg 446 Tanke Svilandsgate
Riksveg 509 Madlaveien
E39 Tjensvoll