Bymiljøpakken

Varaordfører Dagny Synnanå Hausken i Stavanger klippet snoren da en kraftig oppgradert Ryfylkegata ble gjenåpnet. Tore Espedal fra Bymiljøpakkens sekretariat holder snora.

Ryfylkegata har gått gjennom en større oppgradering

Ryfylkegata i Stavanger har blitt omgjort til vei for sykkel og kollektivtrafikk.

Onsdag 22. september markerte vi siste dag for Mobilitetsuka 2021 og offisiell gjenåpning av Ryfylkegata.

Gata på Storhaug i Stavanger har blitt tilrettelagt for både syklister og kollektivtrafikk.

Kobler Lervig og Storhaug sammen med sentrum

Et av de mest synlige grepene er de røde sykkelfeltene på begge sider av veien. At Ryfylkegata nå er tilrettelagt for syklister, gir syklistene et sammenhengende sykkelnett fra Breivikvegen, via Harald Hårfagres gate og Pedersgata, videre inn til Nytorget. Det sammenhengende sykkelnettet kobler Storhaug sammen med sentrum på en ny måte for syklister, noe varaordfører Dagny Sunnanå Hausken i Stavanger også trakk frem i sitt innlegg.

– Med gjenåpningen av Ryfylkegata blir det både enklere og tryggere for alle som bor i Rosenli, Lervig og Breivik å sykle til og fra sentrum, sa hun.

I tillegg til å tilrettelegge gaten for syklister, har vann og avløpssystemet blitt oppgradert, samtidig som gaten også har blitt gjenstand for grep for å gjøre det enklere for bussen å komme frem, noe som igjen vil korte ned reisetiden.

En del av Bymiljøpakken

Løsningen for kollektiv- og sykkeltrafikk er støttet av Bymiljøpakken.

Stavanger har ambisiøse mål innenfor klima og miljø, og arbeidet i Ryfylkegata er tett koblet opp til kommunens sykkelstrategi, og overordnede klima og miljøarbeid.

Dette var også varaordfører Sunnanå Hausken tydelig på.

– Stavanger skal være en god by å bo i. Luften skal være ren for alle innbyggerne, og kommunestyret har vedtatt at klimagassutslippene i Stavanger skal ned med 80 prosent fram mot 2030, sammenlignet med 2015, sa hun.

En av miljøutfordringene i Stavanger handler om svevestøv og utslipp fra transport på veier. Stavanger er med i Bymiljøpakken, som skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil.

– For å få ned personbiltrafikken, må det være enkelt å reise kollektivt og sykle, sa varaordføreren.

Byggeleder for arbeidet i Ryfylkegata Kjetil Tollefsen er fornøyd med resultatet, og skryter av samarbeidspartnere og naboer.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet, og ønsker å takke naboer og næringsdrivende for tålmodigheten under anleggsperioden, sier Tollefsen.

Leder for UMU, Rune Askeland, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Bymiljøpakkens Tore Espedal tok den første sykkelturen i den nyåpnede Ryfylkegata.

Leder for UMU, Rune Askeland, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Bymiljøpakkens Tore Espedal tok den første sykkelturen i den nyåpnede Ryfylkegata.