Bymiljøpakken

Sandnes-ordfører Stanley Wirak klippet snoren for åpning av den oppgraderte Sykehusparken ved Trones skole.

Se hvor fint det er blitt i denne parken i Sandnes

Onsdag 15. februar kl.08.00 markerte Sandnes kommune, ved ordfører Stanley Wirak, ferdigstillelse av effektbelysning i parken mellom Sandnes Helsesenter og Trones skole.

Belysningen av parken er et prosjekt i Bymiljøpakken og skal bedre fremkommeligheten for barn til skole, og øke trygghetsfølelse og trivsel i parken for samtlige brukere.

Målet har vært å oppgradere belysningen gjennom parken og bruke effektbelysning for å gjøre parken mer attraktiv, og samtidig å utbedre og oppruste eksisterende gangvei.

Sykehusparken, like nedenfor Trones skole i Sandnes, har fått ny belysning og oppgradert gangvei. Her er det nye gelenderet blitt dekorativt og nyttig med belysning.

Sykehusparken, like nedenfor Trones skole i Sandnes, har fått ny belysning og oppgradert gangvei. Her er det nye gelenderet blitt dekorativt og nyttig med belysning.

Sykehusparken, like nedenfor Trones skole i Sandnes, har fått ny belysning og oppgradert gangvei med gelender, samt farget belysning ved trærne i området.

Sykehusparken, like nedenfor Trones skole i Sandnes, har fått ny belysning og oppgradert gangvei med gelender, samt farget belysning ved trærne i området.

Sykehusparken, like nedenfor Trones skole i Sandnes, har fått ny belysning og oppgradert gangvei med gelender.

Sykehusparken, like nedenfor Trones skole i Sandnes, har fått ny belysning og oppgradert gangvei med gelender.