Bymiljøpakken

Rogaland

Biltrafikken i nedgang - også før pandemien. Samtidig kjører vi mer kollektivt på Nord-Jæren

Les hele saken

Timesregelen og månedstaket for Bymiljøpakken gjelder også i Hundvågtunnelen

Les hele saken

Første spadestikk for ny delstrekning av Bussveien

Les hele saken

Samferdselsministeren signerte i strålende sommersol

Les hele saken