Bymiljøpakken

Prosjektleder Geir Strømstad i Statens Vegvesen og Sandnes-ordfører Stanley Wirak under første spadestikk for E39 Hove-Osli. Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Arbeidet med bredere E39 ved Bogafjell er i gang

Sandnes-ordfører Stanley Wirak tok første spadestikk for E39-prosjektet mellom Hove og Osli.

Bymiljøpakke-prosjektet E39 Hove-Osli, som skal utvide veien mellom Hove og Osli fra to til fire felt er i gang.

Tirsdag 13. juni satte Sandnes-ordfører Stanley Wirak spaden i jorden for å markere at gravingen er i gang.

Det var en svært fornøyd ordfører og prosjektleder Geir Strømstad som sto foran forsamlingen på Bogafjell. Begge jublet over at det etterlengtede prosjektet nå er i gang.

Noen korte veistengninger blir uunngåelig mens det skal sprenges, men prosjektet vil ta så mye hensyn til trafikken som mulig. Det kan være fornuftig å planlegge med litt bedre tid enn tidligere mens arbeidet pågår. Utenom nåværende E39, er det også mulig å benytte seg av den gamle E39, forbi Høyland kirke, mellom Bogafjell og Hove.

E39 Hove-Osli er en del av prosjektet E39 Ålgård-Hove i Bymiljøpakken. Hovedmålet er å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten på strekningen. Prosjektet knytter tettstedene Ålgård og Figgjo sammen med Sandnes, Stavanger og resten av Nord-Jæren til et felles arbeids- og boligmarked. Vegen betjener også fritids- og helgetrafikk til Sirdalsfjellene og trafikk til Sør- og Østlandet.

Når hele prosjektet står ferdig, vil vi få en sammenhengende firefelts motorveg fra Ålgård til Tasta.