Bymiljøpakken

Bomstasjon i Roald Amundsensgate.

Prisjustering av bompengetakstene fra 1. juni 2023

Fra 1. juni 2023 er bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justerte etter konsumprisindeksen (KPI).

Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtak gjort av Vegdirektoratet 26.04.23.

Nye takster fra 01.06.23:

Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale

  • Takstgruppe 1 – Kr 26,00
  • Takstgruppe 2 – Kr 66,00

Ordinære kjøretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 – Kr 20,80
  • Takstgruppe 2 – Kr 66,00

Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale

  • Takstgruppe 1 – Kr 10,40
  • Takstgruppe 2 – Kr 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no

Se takstvedtak og kunngjøringer (pdf)