Bymiljøpakken

Elvegata i Sandnes.

Sandnes: Bedre for dem som går og sykler sør i Elvegata

Rogaland fylkeskommune skal oppgradere Elvegata mellom Gjesdalveien og Vågsgjerdveien.

Strekningen som skal oppgraderes er cirka 100 meter, og veien blir stengt ved Esso-stasjonen fra 8. til 16. mai.

Hensikten er å gjøre veien mer trafikksikker og legge bedre til rette for sykkel. Feltene blir utvidet, og vi får ny belysning.

‒ Dette er en gammel vei med setningsskader. Nå får den en oppgradering, samtidig som det blir bedre og tryggere for myke trafikanter, med utvidet sykkelfelt og nytt fortau. Vi setter også opp ny, intensivbelysing ved fotgjengerkryssingen, forteller Martin Braathen Granhaug, byggeleder i Rogaland fylkeskommune.

Han forteller at rundkjøringen i krysset med Gjesdalveien blir utbedret, slik at den virker fartsdempende. Trærne som i dag står i midtrabatten blir fjernet, men erstattet.

Strekningen blir etter hvert en del av en sammenhengende sykkelrute mellom sentrum og Oalsgata.

Lange arbeidsdager

Det er Risa AS som utfører arbeidet. Entreprenøren ser for seg en arbeidstid fra klokka 07.00 til 20.00, men enkelte dager blir det også arbeid mellom 06.00 og 22.00, i tillegg til arbeid på lørdager.

I perioden veien er stengt blir omkjøring skiltet via Vågsgjerdsveien, Gravarsveien, Høylandsgata og St. Olavsgate til sentrum.

Myke trafikanter følger skiltet rute (se kart).

Kart som viser hvor myke trafikanter kan bevege seg i Elvegata under oppgraderingen.

Prosjekt i Bymiljøpakken

Strekningen mellom jernbanebroen og rundkjøringen ble oppgradert i fjor sommer. Arbeidet som starter neste uke er del to i prosjektet som totalt koster cirka 20 millioner kroner, og blir finansiert gjennom Bymiljøpakken. Halvparten av pengene kommer fra potten for trafikksikkerhet og halvparten fra potten for sykkeltiltak.

Arbeidet skal være ferdig i slutten av juli.

Sandnes kommune oppfordrer bilister til å være ute i god tid, kjøre utenom sentrum eller aller helst å bruke kollektivtransport, sykle eller gå.