Bymiljøpakken

Arbeidet med Bussveien innebærer også nye og breiere underganger i Stavangerveien.

Lyser ut nok en strekning i Bussveien

Rogaland fylkeskommune lyser ut bussveiprosjektet mellom Kvadrat og Strandgata. Strekningen er den andre som blir bygget i Sandnes.

‒ Det er gledelig at vi nå kan lyse ut nok en strekning av Bussveien. Strekningen er en viktig brikke i korridor 1 mellom Stavanger og Sandnes, sier enhetsleder Harald Bøhn i Rogaland fylkeskommune.

Bøhn satser på at anleggsarbeidet starter tidlig i høst.

Stavangerveien blir breiere

Delstrekningen er 1,6 kilometer lang, fra Forussletta ved Kvadrat, gjennom Stavangerveien til jernbanebroen i starten av Strandgata.

Bussveien blir midtstilt, med bilfelt, sykkelfelt og fortau på sidene. I tillegg utvider og forbedrer vi tre underganger for myke trafikanter, og bygger to stasjoner (holdeplasser).

‒ For å få plass til dette, må vi utvide fylkesveien, forklarer Bøhn.

Han tror Bussveien blir et attraktivt alternativ til bilen når den blir ferdig, noe som er helt i tråd med nullvekstmålet om at all økning i personbiltrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Fylkeskommunen skal også legge om og bytte vann- og avløpsledninger for Sandnes kommune.

Byggestart til høsten

Bussveisjefen er klar over at byggingen kommer til å påvirke både innbyggere og trafikkavviklingen i Sandnes.

‒ Både vi og entreprenøren vi velger må ha gode løsninger for innbyggerne i byggeperioden. Vi klarer ikke å bygge uten at det merkes, men vi skal gjøre det vi kan for at ulempene blir så små som mulige, understreker Harald Bøhn.

Frist for å levere tilbud 16. juni

Fylkeskommunen har arrangert tilbudskonferanse for entreprenører som kan være interesserte i å bygge strekningen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 783 millioner kroner. Frist for å levere tilbud er 16. juni, og hvis alt går etter planen, blir det kontraktsignering og byggestart i august.

Anleggsarbeid med Bussveien flere steder mellom Stavanger og Sandnes

I Sandnes er det allerede anleggsarbeid med Bussveien på strekningen mellom Jernbaneveien og Elvegata. Mot Stavanger bygges Bussveien både på Forus, mellom Hans og Grete stien og Nådlandsbråtet og gjennom Jåttåvågen (Stasjonsveien-Gauselvågen).

>> Klikk her for å bli oppdatert på de forskjellige strekkene som er under bygging i Bussveien.