Bymiljøpakken

Kart og bilder. Slik kobler du deg på Sykkelstamvegen

Slik kobler du deg på Sykkelstamvegen

Foreløpig er kun én av seks delstrekninger på Sykkelstamvegen ferdig. Men strekket fra Sandnes grense til Asser Jåttens vei er fullt mulig å benytte seg av. Her finner du kart og bilder som viser deg hvordan du gjør det.

(Mobiltelefon – se nederst for fullstendig oversikt)

September 2020 åpnet den første strekningen på Norges flotteste sykkelveg. Det er strekningen på fire kilometer mellom Asser Jåttens vei i Stavanger og Sandnes grense. For et mer illustrativt bilde, ligger strekningen langs motorveien fra Jåttå, langs Forus vest til kommunegrensa mellom Sandnes og Stavanger.

Dette er bare én av seks delstrekninger. Etter planen skal de resterende fem stå ferdig i 2024.

Langs strekningen er det seks påkoblingspunkter, hvor man kan entre sykkelstamvengen. Grunnen til at man må benytte seg av påkoblingspunktene, er fordi sykkelstamvegen er skjermet for annen trafikk og er beskyttet med et gjerde. Dette gjør den mer trafikksikker, slik at verken dyr eller mennesker plutselig kan stå i banen, utenom hvis de går på via påkoblingspunktene.

Selv om kun en liten del av Sykkelstamvegen står ferdig, er det mulig å koble seg på og benytte den.

Første påkobling: Hvis man starter i Nord, finner man første påkoblingspunkt litt sør-vest for påkjørselen til motorveien ved Jåttå. Skiltet som viser retning mot Sykkelstamvegen finner man langs Nesbuveien, hvor også første påkoblingspunkt ved Asser Jåttens vei ligger. Følg skiltet til du ser en to-felts sykkelvei, og så er det bare å sykle av gårde.

Sykkelstamvegen, ved Asser Jåttens vei

Sykkelstamvegen, ved Asser Jåttens vei

Andre påkobling: Her må du sykle et lite stykke langs Solasplitten før du kommer på selve Sykkelstamvegen. For å komme til påkoblingsåren, kan du sykle sørover fra Svartholen i Nesbuveien eller nordover via Kontorveien, under Solasplitten.

Påkobling til Sykkelstamvegen ved Solasplitten.

Påkobling til Sykkelstamvegen ved Solasplitten.

Tredje påkobling: Denne ligger like ved Næringsveien og kan kjennetegnes med energisentralen, to godt synlige søyler som står høyt. Skal man til øvre del av næringsparken, er denne på-/avkoblingen supersentral.

Fra Kontorveien kan du koble deg til Sykkelstamvegen ved de to høye pipene.

Fra Kontorveien kan du koble deg til Sykkelstamvegen ved de to høye pipene.

Fjerde påkobling: Maskinveien går langs Motorveien og Sykkelstamvegen. Kommer du fra Godesetdalen, kan du sykle i kulverten under Motorveien til Maskinveien og finne påkoblingspunktet til Sykkelstamvegen.

Påkobling til Sykkelstamvegen fra Maskinveien.

Påkobling til Sykkelstamvegen fra Maskinveien.

Femte påkobling: Denne ligger rett ved Biltema og er både lett å komme seg til og godt synlig.

Påkobling til Sykkelstamvegen ved Biltema på Forus.

Påkobling til Sykkelstamvegen ved Biltema på Forus.

Sjette påkobling: Dette påkoblingspunktet finner man akkurat på grensen mellom Stavanger og Sandnes. Det ligger under bussbroen som går fra Forus vest til Forus øst.

Sykkelstamvegen starter/slutter foreløpig ved Sandnes grense.

Sykkelstamvegen starter/slutter foreløpig ved Sandnes grense.

Når man er ute og skal bruke sykkelstamvegen, kan man også se skilter som omtaler sykkelekspressvegen. Sykkelekspressvegen er et nytt begrep for sykkelstamvegen innenfor vegvesenet. Stam- og ekspress-vegen er altså samme sykkelvei.

Kart og bilder. Slik kobler du deg på Sykkelstamvegen

Det ferdige strekket, Sandnes grense-Asser Jåttens vei, har seks punkter på kartet hvor syklister kan koble seg på Sykkelstamvegen.