Bymiljøpakken

Den ferdige strekningen mellom Sandnes grense og Auglendshøyden, har åtte punkter hvor syklister kan koble seg på Sykkelstamvegen. Illustrasjon: Bymiljøpakken

Slik kobler du deg på Sykkelstamvegen

Tre av syv delstrekninger på Sykkelstamvegen ferdig. Selv om det mangler fire deler, er strekket fra Sandnes grense til Sørmarka fullt mulig å benytte seg av. Her finner du kart og bilder som viser deg hvordan du gjør det.

(Mobiltelefon – se nederst for fullstendig versjon av illustrasjonen)

September 2020 åpnet den første strekningen på Norges flotteste sykkelveg. Det er strekningen på fire kilometer mellom Asser Jåttens vei i Stavanger og Sandnes grense.

Onsdag 26. april 2023 åpnet delstrekket mellom Asser Jåttens vei og Auglendshøyden.

For et mer illustrativt bilde, ligger de to ferdige strekningene langs motorveien fra Auglendshøyden (tunnelen) til kommunegrensa mellom Sandnes og Stavanger.

Dette er bare to av syv delstrekninger. I 2019 ble også et strekk i Stavanger-enden av Sykkelstamvegen ferdigstilt. Etter planen skal hele sykkelekspressvegen mellom Sandnes og Stavanger stå ferdig i 2025.

Langs strekningene som er åpnet, er det åtte påkoblingspunkter hvor man kan entre Sykkelstamvegen. Grunnen til at man må benytte seg av påkoblingspunktene, er fordi Sykkelstamvegen er skjermet for annen trafikk og er beskyttet med et gjerde. Dette gjør den mer trafikksikker, slik at verken dyr eller mennesker plutselig kan stå i banen, utenom hvis de går på via påkoblingspunktene. Det kommer også en niende mulighet, med ny bru over E39, som kobler Sørmarka på Hinna-siden av Motorveien til det nye sykehuset. Syklister som kommer herfra må fortsatt via de definerte påkoblingspunktene til Sykkelstamvegen.

Selv om ikke hele Sykkelstamvegen står ferdig, er det mulig å koble seg på og benytte den.

Første påkobling: Fra Sørmarka og Ullandhaug treffer sykkelnettet Sykkelstamvegen sør for bil- og sykkel-tunnelene ved E39 og Auglendshøyden. Sykler du av Sykkelstamvegen her, er det mulig å ta seg videre til nytt sykehus og Ullandhaug i vest og Sørmarka i nord med samme framkomstmiddel.

Hovedrutene for sykkel som kobles til Sykkelstamvegen ved Auglendshøyden kommer fra Ullandhaug i vest og Sørmarka i nord. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Hovedrutene for sykkel som kobles til Sykkelstamvegen ved Auglendshøyden kommer fra Ullandhaug i vest og Sørmarka i nord. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Andre påkobling: Fra Granneskrysset går det en rampe opp til Sykkelstamvegen. Kommer du herfra, er det mulig å sykle nordover til den foreløpige avkoblingen ved sykkeltunnelen ved Auglendshøyden eller sørover, over sykkelbruene mot Forus og Sandnes.

Hovedrutene for sykkel som kobles til Sykkelstamvegen ved Granneskrysset kommer fra Nesbuveien i sør, Madlaveien i vest og Grannesveien i øst.

Hovedrutene for sykkel som kobles til Sykkelstamvegen ved Granneskrysset kommer fra Nesbuveien i sør, Madlaveien i vest og Grannesveien i øst. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Tredje påkobling: Hvis man starter i nord, finner man første påkoblingspunkt litt sør-vest for påkjørselen til motorveien ved Jåttå. Skiltet som viser retning mot Sykkelstamvegen finner man langs Nesbuveien, hvor også første påkoblingspunkt ved Asser Jåttens vei ligger. Følg skiltet til du ser en to-felts sykkelvei, og så er det bare å sykle av gårde.

Sykkelstamvegen, ved Asser Jåttens vei

Sykkelstamvegen, ved Asser Jåttens vei

Fjerde påkobling: Her må du sykle et lite stykke langs Solasplitten før du kommer på selve Sykkelstamvegen. For å komme til påkoblingsåren, kan du sykle sørover fra Svartholen i Nesbuveien eller nordover via Kontorveien, under Solasplitten.

Påkobling til Sykkelstamvegen ved Solasplitten.

Påkobling til Sykkelstamvegen ved Solasplitten.

Femte påkobling: Denne ligger like ved Næringsveien og kan kjennetegnes med energisentralen, to godt synlige søyler som står høyt. Skal man til øvre del av næringsparken, er denne på-/avkoblingen supersentral.

Fra Kontorveien kan du koble deg til Sykkelstamvegen ved de to høye pipene.

Fra Kontorveien kan du koble deg til Sykkelstamvegen ved de to høye pipene.

Sjette påkobling: Maskinveien går langs Motorveien og Sykkelstamvegen. Kommer du fra Godesetdalen, kan du sykle i kulverten under Motorveien til Maskinveien og finne påkoblingspunktet til Sykkelstamvegen.

Påkobling til Sykkelstamvegen fra Maskinveien.

Påkobling til Sykkelstamvegen fra Maskinveien.

Syvende påkobling: Denne ligger rett ved Biltema og er både lett å komme seg til og godt synlig.

Påkobling til Sykkelstamvegen ved Biltema på Forus.

Påkobling til Sykkelstamvegen ved Biltema på Forus.

Åttende påkobling: Dette påkoblingspunktet finner man akkurat på grensen mellom Stavanger og Sandnes. Det ligger under bussbroen som går fra Forus vest til Forus øst.

Sykkelstamvegen starter/slutter foreløpig ved Sandnes grense.

Sykkelstamvegen starter/slutter foreløpig ved Sandnes grense.

Når man er ute og skal bruke Sykkelstamvegen, kan man også se skilter som omtaler sykkelekspressvegen. Sykkelekspressvegen er et nytt begrep for Sykkelstamvegen innenfor vegvesenet. Stam- og ekspress-vegen er altså samme sykkelvei.

Den ferdige strekningen mellom Sandnes grense og Auglendshøyden, har åtte punkter hvor syklister kan koble seg på Sykkelstamvegen. Illustrasjon: Bymiljøpakken

Den ferdige strekningen mellom Sandnes grense og Auglendshøyden, har åtte punkter hvor syklister kan koble seg på Sykkelstamvegen. Illustrasjon: Bymiljøpakken