Bymiljøpakken

Prioriterer prosjekt i handlingsprogram

Styringsgruppen i Bypakke Nord-Jæren har lagt fram et handlingsprogram for 2018-2021. Det er en oversikt over prosjekt som skal planlegges og bygges i en periode på fire år. Handlingsprogrammet blir revidert hvert år.

For 2018 til 2021 er disse prosjektene prioritert først:

  • Bussveien
  • Sykkelstamvegen
  • Flere felt og traseer for bil og buss på Nord-Jæren
  • Flere felt og traseer for syklende og gående på Nord-Jæren
  • Styringsgruppen ønsker i tillegg oppstart på veiprosjektene på E39, Ålgård-Hove og Smiene-Harestad, så snart som mulig.

Handlingsprogrammet skal før jul til politisk behandling i kommunene og i fylket på disse datoene:

  • Stavanger og Sandnes: Bystyremøte 11. desember
  • Fylkestinget i Rogaland: I møtet 12. til 13. desember
  • Sola og Randaberg: Kommunestyremøte 14. desember

HP 2018-2021_ENDELIG 061117

KORTVERSJON HP 2018-2021_ENDELIG 061117

VEDLEGG 1 statusrapport på prosjekter

VEDLEGG 2 Oversikt Kostnader og inntekter Bypakke Nord-Jæren_2018-kr