Bymiljøpakken

Heigreveien

Vi bygger ny rundkjøring på Sandved

Med venstresvingfelt mot Foren og rundkjøring mellom Heigreveien og Asheimveien, skal det bli tryggere både for dem som går, sykler og kjører bil.

Arbeidet har vært i gang siden august.

– I dette området har det vært betydelig mange ulykker. Med rundkjøringen reduserer vi farten på gjennomgangstrafikken og bedrer sikten. Målet er å unngå kryssulykker og møteulykker, sier byggeleder i Rogaland fylkeskommune, Mariusz Panczyk.

Denne uken asfalterer entreprenør Risa AS for å flytte biltrafikken til den ene siden av krysset, sånn at de kan bygge rundkjøringen på den andre siden.

For de myke trafikantene er det allerede skiltet en ganske lang omvei. Gangfeltet over Asheimveien er stengt i byggetiden.

– Det er selvsagt dumt med omveier. Vi jobber med å korte den ned. Men store maskiner jobber i området, det er mye trafikk, og vi må unngå at det skjer ulykker. Det er viktig at alle er oppmerksomme, sier byggelederen.

Det gjelder selvsagt anleggstrafikken, men også bilister.

– Vi ønsker at folk skal komme fram, så vi holder veien åpen mens vi bygger, men bilistene må holde farten nede, ber han.

Etter planen skal prosjektet stå ferdig i slutten av november.

Ny rundkjøring i Heigreveien har en totalkostnad på 12,9 millioner kroner, og blir finansiert av Bymiljøpakken.