Bymiljøpakken

Torvmyrveien blir ferdig til skolestart

Opprinnelig skulle arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelvei i Torvmyrveien vært ferdig i slutten av oktober, men nå blir alt ferdig til skolestart.

Siden august har entreprenør Bjelland AS jobbet langs den kilometerlange strekningen fra krysset ved Randabergveien (Randaberg kirke) og en kilometer langs Torvmyrveien, til et stykke etter Randaberghallen.

Prosjektet er en del av Bymiljøpakken, og målet er bedre bymiljø i Torvmyrveien.

I tillegg til ny gang- og sykkelvei kommer nye lys langs hele strekningen, bedre bussholdeplasser, nye avkjørsler, støttemurer og nye skilt.

– Nå ser vi at vi klarer å bli ferdige til skolestart, så sant vi får en normal mild vinter. Vi skjønner at det er viktig for innbyggerne at skolebarna slipper anleggsarbeid nok en høst, og at de og andre får en tryggere vei. Da gjør vi det vi kan for å bli tidligere ferdige, forteller byggeleder i Rogaland fylkeskommune, Roger Hoftun Eik, til rogfk.no.

Jobber lengre dager

For å bli ferdige med alt til skolestart i 2022, og for samtidig å ivareta sikkerheten, må entreprenøren jobbe lengre dager. Det betyr arbeid på strekningen noen kvelder i uke, fram til klokka 20.

–  I utgangspunktet jobber vi ikke lørdager, men det kan bli noen lørdager også. Det blir fremdeles en del ulemper underveis, både med støy, omkjøringer og redusert fremkommelighet, og det beklager vi. Vi gjør det vi kan for å gjøre ulempene minst mulig, sier byggelederen.

Allerede rundt månedsskiftet blir det nye fortauet langs skolen asfaltert.

Stengt natt til 21. januar

Natt til fredag må entreprenøren jobbe midt i Torvmyrveien for å legge rør. Det betyr av veien er stengt fra klokka 20 torsdag kveld, 20. januar. Veien åpner igjen fredag morgen, klokka 06.

– Det er ikke ofte vi jobber om natten, men denne gangen gjør vi det for å hindre trafikken minst mulig, forteller Hoftun Eik.

Veien blir stengt ved Myrå barnehage. Det er mulig for gående og syklende å komme forbi.