Bymiljøpakken

illustrasjonsfoto av bomstasjon

Timesregelen og månedstaket for Bymiljøpakken gjelder også i Hundvågtunnelen

Betalingstaket og timesregelen i Bymiljøpakken teller også for bompasseringene i Hundvågtunnelen.

1. februar 2021 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast i Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen.

Maksimalt antall passeringer og timesregelen for bomstasjonene til Bymiljøpakken gjelder også for Hundvågtunnelen:

  • Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man for maksimalt 75 passeringen per kalendermåned per kjøretøy, uansett om man passerer Hundvågtunnelens eller Bymiljøpakkens bomstasjoner. Ordningen gjelder kjøretøy i takstgruppe 1.
  • Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man bare for én passering i løpet av en time, uansett om man passerer Hundvågtunnelens eller Bymiljøpakkens bomstasjoner. Det er den første registrerte passeringen som vil gjelde, uavhengig av takst. Ordningen gjelder kjøretøy i begge takstgruppene.

>> Les mer på ferde.no.

Takster for ordinære kjøretøy i Ryfast inkl. tilskudd:

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Rv. 13 Hundvågtunnelen Nord Kr 28 Kr 76
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/Buøy Kr 28 Kr 76
Rv. 13 Ryfylketunnelen Kr 140 Kr 420

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Pris i bomringen til Bymiljøpakken er 23 kroner per passering, men 18,4 kroner med bombrikke og 9,2 kroner for el-bil. Tunge kjøretøy betaler 58 kroner, hvor tunge nullutslippskjøretøy ikke betaler noe. Timesregel og månedstak gjelder i alle Bymiljøpakkens bomringer.