Bymiljøpakken

illustrasjonsfoto av bomstasjon

Timesregel også for kjøretøy uten AutoPASS-brukeravtale

Ordningen med timesregel vil fra 01.09.23 også inkludere kjøretøy uten AutoPASS-brukeravtale.

Bymiljøpakken er ett av flere bompengeprosjekter som innfører timesregel for kjøretøy som ikke har bombrikke. Dette gjelder altså fra 1. september 2023.

Timesregel vil si at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i samme bompengeprosjekt i løpet av 60 minutter.

For øvrige rabatter og fritak, er det fortsatt krav til AutoPASS-brukeravtale.

Du kan finne et utstederselskap for å bestille avtale her: https://www.autopass.no/bestill-brikke

Følgende av Ferdes bompengeprosjekter vil ha timesregel for kjøretøy uten AutoPASS-avtale fra 1. september 2023:
Førdepakken, Nordhordlandspakken, Bypakke Bergen, Askøypakken, Haugalandspakken, Bypakke Nord-Jæren, Ryfast, Samferdselspakke for Kristiansandsregionen.
Kravet om AutoPASS-brukeravtale for å få timesregel, fjernes i henhold til tillegg til takstvedtak fra Statens vegvesen Vegdirektoratet datert 03. og 04.07.23

>> Se takstvedtak og kunngjøringer
Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo, eller firmapost@vegvesen.no