Bymiljøpakken

Takster i Bymiljøpakken fra 1. oktober

Styringsgruppen for Bymiljøpakken har i møte 10. august vedtatt de foreslåtte bompengetakstene. Takstene gjelder fra 1. oktober 2018.

  • Utenfor rush: 22 kroner for takstgruppe 1 (lette kjøretøy) og 55 kroner for takstgruppe 2 (tunge kjøretøy)
  • Innenfor rush (Hverdager kl 7-9 og 15-17): 44 kroner for takstgruppe 1 (lette kjøretøy) og 110 kroner for takstgruppe 2 (tunge kjøretøy)

Etter ett års drift skal takstene vurderes. Det vises til Stortingets vedtak 30. mars 2017 (St.prop 47S (2016-2017).

Hva sier stortingsvedtaket?

I følge Stortingsproposisjonen er disse grunntakstene (se over) lagt til grunn i 2016-prisnivå. Disse takstene skal evalueres og eventuelt justeres etter ett års drift, slik at forutsatt gjennomsnittstakst opprettholdes. Ellers skal takstene justeres i samsvar med prisutviklingen (inflasjon).

Fakta om bompengeinnkrevingen:

  • Du betaler rushtidsavgift kun på hverdager
  • Du får 20 prosent rabatt pr. passering dersom du har bombrikke i bilen (takstgruppe 1)
  • Du betaler for maks 75 passeringer pr. mnd. dersom du har bombrikke i bilen
  • Timesregel – du kan kjøre inn i så mange ringer du vil i løpet av en time. Du betaler for den første registrerte passeringen i løpet av en time
  • Du betaler på vei inn i en ring
  • Du betaler ikke ut av ringen
  • Dagens bomstasjoner tas bort når Bymiljøpakken starter
  • El-biler, forflytningshemmede, moped/motorsykkel, syklende, gående og passasjerer er fritatt bompengebetaling