Bymiljøpakken

Syklistene velger nye kryss

I fjor høst ble det satt opp nye vikepliktskilt i fem kryss på Forus og Lura. Nå viser en ny undersøkelse at mange flere bruker kryssene akkurat slik det var tenkt.

Vikepliktsregelen ble snudd, fra å prioritere bil til sykkel i kryss mellom gang- og sykkelveg og sideveg.

– Det har ført til at færre syklister hopper inn og ut av gang- og sykkelvegen når de kommer til kryssene, og bruker derfor kryssene slik det er tenkt, forklarer Kristian Dyrnes.

Økt brukt med 45 prosent

Dyrnes er student ved Universitetet i Stavanger, samtidig som han er ansatt i Statens vegvesen. I bacheloroppgaven sin på universitetet har han undersøkt om de nye sykkelovergangene har gjort det tryggere og bedre å komme fram for syklistene.

– Bruken av sykkelkryssene har økt med 45 prosent, men hastigheten gjennom kryssene har gått ned, forteller Dyrnes.

Det kan tyde på at syklistene følger ekstra godt med, slakker av på farten og tar hensyn til at bilistene har to vikesituasjoner når de skal inn på ny veg.

Sykler med hjelm

Kristian Dyrnes har intervjuet 67 syklister, og fem kryss ble observert i 2019, mot to kryss i 2017.

– En gledelig observasjon er at 97 prosent av alle syklistene som ble intervjuet brukte sykkelhjelm. Fra tidligere undersøkelser vet vi at hjelm er syklistenes største sikkerhet mot hodeskader i ulykker, opplyser Kristian Dyrnes.

Kryssene der bilister må vike for syklister er:

  • mellom Stavangerveien og Lerkeveien på fylkesveg 44
  • mellom Løwenstrasse og Torvmyrå, og kryss mellom Løwenstrasse og Grenseveien, på fylkesveg 349
  • mellom Svanholmen og Vassbotnen på fylkesveg 349 langs Foruskanalen, og Svanholmen i kryss inn til Equinor vest og Møller bil