Bymiljøpakken

Kart som illustrerer det siste delstrekket av Sykkelstamvegen. Kontrakten for dette er nå lyst ut.

Sykkelstamvegen: Siste kontrakt er utlyst

Den siste store kontrakten for å bygge Sykkelstamvegen er utlyst.

– Dette er den siste strekningen fra Ullandhaug, gjennom den nye sykkeltunnelen, og helt inn til etappen som allerede er bygd ved Mosvatnet, sier prosjektleder Kari Smådal Turøy.

Som de andre store kontraktene er også denne kontrakten en utførelsesentreprise, med prekvalifisering og forhandling.

– Fristen til å søke om å bli prekvalifisert er 6. oktober. Deretter skal vi plukke ut tre eller fire som får gi første pris innen 10. januar neste år. Tilbudene skal kvalitetssikres og etter forhandlinger er fristen til å levere inn siste endelige tilbud 1. mars 2024. Planen er å signere kontrakten innen 5. april, sier prosjektlederen.

Går alt etter planen er oppstart i starten av mai 2024. Sluttdato er planlagt i mai 2026.