Bymiljøpakken

Statssekretær Mette Gundersen i samferdselsdepartementet roser Nord-Jæren etter politisk styringsgruppemøte og befaring med Bymiljøpakken. Foto: Kristoffer Moene Rød, samferdselsdepartementet.

Statssekretærer på befaring: – Det skjer mye bra i denne regionen

Statssekretærene Mette Gundersen og Kjersti Bjørnstad var på Nord-Jæren for politisk styringsgruppemøte med Bymiljøpakken, men fikk også tid til en befaring ved noen av prosjektene.

Onsdag 2. november var det klart for det årlige politiske styringsgruppemøtet i Bymiljøpakken. I tillegg til ordførerne i Randaberg, Sandnes, Sola og Randaberg kommune, samt Rogaland fylkeskommune, møter statssekretærer fra samferdselsdepartementet og kommunal- og distriktsdepartementet i disse. Statssekretærene har også vært i Oslo, Bergen og Trondheim for å gjennomføre slike.

– Mye bra i denne regionen

Ordførerne på Nord-Jæren benyttet anledningen til å ta opp flere spørsmål og utfordringer i et nyttig møte, flere enn de andre store byvekstavtaleområdene, ifølge statssekretær Mette Gundersen i samferdselsdepartementet.

– Vi kjenner flere av diskusjonene fra de andre byene, men det er alltid spennende å komme til disse styringsgruppemøtene og høre hva de har på hjertet lokalt og regionalt, sier Gundersen.

– Dette er en tid med trange budsjett og knallhard styring. Regjeringen prøver å skjerme disse byene så godt vi kan, legger hun til.

Etter møtet, var det tid for en presentasjon fra Kolumbus om det unike mobilitetsarbeidet i regionen, som er finansiert via Bymiljøpakken. Under presentasjonen fikk Gundersen og Kjersti Bjørnstad (kommunal- og distriktsdepartementet) en smakebit på blant annet nytt billettsystem, bysykler, bildeling og ferje i Gandsfjorden.

– Det skjer mye bra i denne regionen, blant annet ved en annen type mobilitetssatsing, kommenterer Gundersen.

– Det bygges overalt

Besøket ble avsluttet med befaring på Nord-Jæren. Statssekretærene ble tatt med til Sykkelstamvegen, Bussveien og kollektivtraseen til det nye sykehuset.

– Det bygges overalt her. Vi ser at infrastrukturen bare blir bedre og bedre, kommenterer Gundersen, og understreker at bypakkene, med samarbeid mellom kommuner, fylke og stat fungerer bra:

– Norge får internasjonal anerkjennelse for byvekstavtaler som løsning for klimaet, for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt og lavere utslipp i de store byområdene.

Politisk styringsgruppe i Bymiljøpakken. Fra venstre: Sola-ordfører Tom Henning Slethei, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, fylkesordfører Marianne Chesak, statssekretær Kjersti Bjørnstad i kommunal- og distriktsdepartementet, statssekretær Mette Gundersen i samferdselsdepartementet, Randaberg-ordfører Jarle Bø og Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Politisk styringsgruppe i Bymiljøpakken. Fra venstre: Sola-ordfører Tom Henning Slethei, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, fylkesordfører Marianne Chesak, statssekretær Kjersti Bjørnstad i kommunal- og distriktsdepartementet, statssekretær Mette Gundersen i samferdselsdepartementet, Randaberg-ordfører Jarle Bø og Sandnes-ordfører Stanley Wirak.