Bymiljøpakken

Starter ved midnatt mandag

Innkrevinga av bompenger i Bymiljøpakken starter klokka 00.00 natt til mandag 1. oktober.

På samme tidspunkt stopper innkrevinga av bompenger i de gamle bomstasjonene.

Fakta om bomringen i Bymiljøpakken:

  • Det er 38 nye bomstasjoner, fordelt på fem ringer, og på grensa mellom Randaberg og Stavanger
  • Det er tidsdifferensierte bompenger. Du betaler rushtidsavgift på hverdager mellom klokka 07.00-09.00 og mellom klokka 15.00-17.00
  • Prisen for personbil er 17,6 kroner utenom rush og 35,2 kroner i rush når du har bombrikke. Uten rabatt er prisen 22 og 44 kroner
  • Prisen for tunge kjøretøy er 55 kroner utenom rush og 110 kroner i rush. Tunge kjøretøy får ikke rabatt
  • Du betaler en gang i timen
  • Du betaler for første passering, selv om neste passering innenfor en time er i rush
  • Du betaler for maks. 75 bompasseringer pr. måned
  • Har du allerede bombrikke trenger du ikke ny
  • Har du ikke bombrikke bestiller du denne på ferde.no

Fakta om Bymiljøpakken:

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er at flere skal reise kollektivt, sykle og gå. Vi bygger for over 30 milliarder kroner de neste 15 åra.

De største prosjekta er Bussveien, Sykkelstamvegen, Transportkorridor vest, firefelts E39 fra Tasta til Harestad, og Hove til Ålgård. I tillegg kommer flere veier og mange gode tiltak for alle som sykler, går og reiser kollektivt.