Bymiljøpakken

Start på oppgradering av Sandnes sentrum stasjon

Bane Nor er i gang med fornyingsarbeidet. Det skal komme nye trapper og heiser, oppgradering av plattformer, ramper og øvrige betongoverflater.

Til tider vil det være noe begrenset fremkommelighet til plattformene, men Bane NOR etterstreber å holde mest mulig åpent. Området vil bli godt skiltet under hele prosjektet, skriver Bane NOR på sine hjemmesider.

For å kunne gjøre tiltakene på en sikker og forsvarlig måte, må Bane NOR stenge av togtrafikken i ett spor på Sandnes Sentrum stasjon i 8 uker i perioden 15 juni -14 juli og 15. juli – 11. august.

Byggeaktivitet til høsten
Til høsten starter andre del av prosjekt, som har som mål å gjøre stasjonen mer tilgjengelig. Det eksisterer i dag to trappeløp samt en rampe ved hver plattform. Rampen kan benyttes av reisende med barnevogn og personer som ikke er i stand til å benytte trapp etc, men er ikke utformet i henhold til regler for universell utforming grunnet for høy stigningsgrad i forhold til dens lengde. Prosjektet skal tilføre fire nye adkomster til plattformene, en trapp og en heis til hver plattform for å bedre tilgjengeligheten.

Bymiljøpakken finansierer oppgradering av Sandnes sentrum stasjon og Skeiane stasjon med 285 millioner kroner.

Les mer om prosjektet på Bane NORs hjemmesider.