Bymiljøpakken

Sikrere for myke trafikanter i Elvegata

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg klippet snora for en mer trafikksikker Elvegata.

Fredag 29. september markerte Rogaland fylkeskommune, sammen med Sandnes kommune og entreprenører, at sørenden av Elvegata er sikrere og bedre for dem som går og sykler.

Med på markeringen var blant andre Arne Buchholdt Espedal, leder for utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes kommune, som taler og fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg som snorklipper.

I tillegg til å være fornøyd med en mer trafikksikker Elvegata, gledet Buchholdt Espedal seg – på vegne av alle innbyggerne i Sandnes – over at ett av mange pågående prosjekter i og rundt sentrum nå er ferdig.

– Jeg tror at iallfall at alle er fornøyde med at det er ett færre sted hvor vi graver, sa han smilende fra talerstolen.

To strekninger i Elvegata er oppgradert. I tillegg til nytt fortau, utvidet sykkelfelt og belysning ved fotgjengerovergangene, har selve gata blitt oppgradert med nye rør, kantstein og smågatestein i granitt og betongheller. Rundkjøringen i krysset ved Gjesdalveien er også utbedret, for å virke fartsdempende.

Strekningen mellom jernbanebrua og rundkjøringa ble oppgradert i fjor sommer. Del to i prosjektet startet i mai 2023. Til sammen er omtrent 200 meter av gata oppgradert. Dette blir etter hvert del av en sammenhengende sykkelrute mellom sentrum og Oalsgata.

Fylkeskommunen har vært byggherre for begge prosjektene. Sandnes kommune og Otera Traftec har vært entreprenører på del en av prosjektet. Risa AS har vært entreprenør på del to. Bymiljøpakken har stått for finansieringen.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg klippet snora for å markere at prosjektet for en sikrere Elvegata i Sandnes er ferdig.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg klippet snora for å markere at prosjektet for en sikrere Elvegata i Sandnes er ferdig.