Bymiljøpakken

Sammen om Bypakke Nord-Jæren

Bypakke Nord-Jæren blir snart lagt fram i Stortinget. Lokale politikere møtes onsdag 16. november for å diskutere hvordan kommunene og fylket skal få gjennomført tiltak og prosjekt i bypakken med gode prosesser, uten forsinkelser.

– Nå når Bypakke Nord-Jæren nærmer seg behandling i Stortinget ønsker vi å samle politisk ledelse og beslutningstakere i kommunene og fylkeskommunen. Vi skal gi informasjon om bypakken og åpne opp for spørsmål og innspill. For å få til alle de gode løsningene for byområdene våre, må vi jobbe sammen mot et felles mål, forteller fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Veksten i byområdet på Nord-Jæren gir store utfordringer for trafikken. Bypakke Nord-Jæren skal være med på å utvikle byområdet slik at det blir mye enklere å reise kollektivt, sykle og gå.

– Vi skal gjennomføre tidenes byutviklingsløft med Bypakke Nord-Jæren. Vi får et mye bedre bymiljø med bedre fremkommelighet for alle. Da er det viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet på tvers av kommunegrenser, sier Tengesdal.