Bymiljøpakken

Samferdselsministeren signerte i strålende sommersol

– En svært god avtale for Rogaland, sa Knut Arild Hareide. Nå er byvekstavtalen endelig signert av regjeringen.

Stavanger viste seg fra sin aller beste side, da samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet signerte byvekstavtalen, sammen med fylkesordfører og de fire ordførerne på Nord-Jæren.

– Med denne avtalen har vi lagt til rette for en velfungerende og framtidsrettet transport- og arealpolitikk i denne regionen, sa Hareide. Samferdselsministeren understreket at byvekstavtalen støtter opp under målet om at flere skal velge mer klimavennlige reisemåter, som kollektiv, sykling og gåing.

Fylkesordfører Marianne Chesak fulgte opp Hareides budskap om at økningen i reiser skal skje med kollektiv, sykkel og gåing.

– Det er et mål om at vi skal ha mindre kø, det skal bli enklere å komme seg til og fra jobb. Byvekstavtalen er en dugnad, som vi gjør sammen, poengterte Chesak.

Avtale fra 2019 til 2029

I desember 2019 ble staten og de lokale partene på Nord-Jæren enige om en ny, reforhandlet byvekstavtale. Den nye avtalen erstattet byvekstavtalen fra 2017. I juli i år kom beskjeden fra regjeringen om at avtalen var godkjent.

I avtalen forplikter kommunene, Rogaland fylkeskommune og statlige parter til en effektiv arealbruk og til at veksten i persontransport tas med kollektiv, sykkel og gåing.

Statens bidrag er nærmere 17 milliarder kroner i tiårsperioden.