Bymiljøpakken

Bomstasjon i Roald Amundsensgate.

Rushtidsavgiften forsvinner på mandag

I morgen, fredag, er siste dag med rushtidsavgift i bomstasjonene på Nord-Jæren. Fra mandag 10. februar er det samme takst hele døgnet, men det er forskjell om du kjører ordinær bil eller elbil.

– Samtidig som rushtidsavgiften forsvinner, blir det innført betaling for elbiler og andre nullutslippskjøretøy. Disse betaler halv takst av rabattert takst, i praksis 9,20 kroner per passering, opplyser Marit Husa hos Ferde.

Endringene i bomsystemet på Nord-Jæren kommer på grunn av den nye byvekstavtalen som ble lokalt vedtatt før nyttår. Her ble det bestemt at Nord-Jæren fikk endre bompengesystemet.

Her er de nye bomtakstene (prisjustert til 2020-kroner):

Takstgruppe 1 (lette kjøretøy under 3,5 tonn)

  • 23 kroner for ordinære kjøretøy uten bombrikke / 18,40 kroner med bombrikke
  • 9,20 kroner for nullutslippskjøretøy (elkjøretøy)

Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy over 3,5 tonn)

  • 58 kroner for ordinære kjøretøy
  • 0 kroner for nullutslippskjøretøy (elkjøretøy)

Samme rabatter som før – men husk bombrikke!

  • Takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt. Nullutslippskjøretøy betaler halv takst etter rabatt, så halv takst av 18,40 kroner
  • Timesregel: Første registrerte passering gjelder, og du betaler for en passering i timen
  • Du betaler for maks 75 passeringer pr kalendermåned

Takstgruppe 2 får ikke rabatt.

For å få rabatterte priser, må man ha AutoPASS-avtale. Dette gjelder både for nullutslippskjøretøy og kjøretøy i takstgruppe 1, ellers betaler de ordinær takst.

Blir det endringer for bilistene?

Har du kjøretøy med bombrikke (AutoPASS-avtale), trenger du ikke gjøre noe. Elbiler må ha bombrikke for å være registrert som elbil hos bompengeselskapet, og dermed oppnå rabatt på passeringer. Ellers blir elbiler belastet full pris (23 kroner i takstgruppe 1).

– Du kan bruke bombrikken som du har fra før. Har du kjøretøy, men ingen bombrikke, anbefaler vi at du skaffer deg denne, for å få rabatt, timesregel og passeringstak, sier Marit Husa.

AutoPASS-brikke og avtale bestiller du hos bompengeselskapet Ferde.