Bymiljøpakken

Rushtidsavgift fra mandag

Fra mandag 25. mars 2019 blir det igjen krevet inn rushtidsavgift i bomstasjonene på Nord-Jæren.

Vegdirektoratet besluttet fredag at pausen i innkreving av rushtidsavgift er over.

– Vi har oppdatert programvaren og testet denne grundig. Vi regner med at bompasseringene blir registrert slik de skal, forklarer seniorrådgiver Alberte Ruud i Statens vegvesen.

Tester viser at systemet nå er i en stabil driftssituasjon. Det betyr at vi er innenfor en akseptabel registreringsgrad på mer enn 99,5 prosent av alle passeringer.

Det innebærer at fra mandag 25. mars blir det gjeninnført rushtakst i bomstasjonene.

Takster i Bymiljøpakken

Utenom rush er taksten 22 kroner (17,6 kroner med bombrikke) for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det 55 kroner.

I rushtid er taksten 44 kroner (35,2 kroner med bombrikke) for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det 110 kroner.

Rushtid er mellom klokka 07.00-09.00 og 15.00-17.00 mandag til fredag.

Det er timesregel (kun betaling for første passering i løpet av en time) mellom bomstasjonene for kjøretøy med bombrikke.

Både lette og tunge kjøretøy med bombrikke har «tak» på 75 passeringer per måned.

Pause siden 10. desember 2018

På grunn av tekniske problemer med å kombinere timesregelen og rushtidsavgift, har det siden 10. desember 2018 vært stopp i innkreving av rushtidsavgift i Bymiljøpakken på Nord-Jæren. På bakgrunn av dette ble det bestemt at all innbetalt rushtidsavgift skulle tilbakeføres fra 1. oktober 2018.