Bymiljøpakken

Bomstasjon i Roald Amundsensgate.

Prisjustering av bompengetakstene fra 1. januar 2022

Fra 1. januar ble bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justerte etter konsumprisindeksen (KPI).

Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 09.11.21.

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt. For mer informasjon se priser hos ferde.no.

Kunngjøring: