Bymiljøpakken

Politisk møte om Bypakken torsdag

– Nå er det viktigere enn noen gang å fortelle om Bypakken til innbyggerne på Nord-Jæren.

– Vi inviterer politikerne til møte torsdag 22. februar, for å gi informasjon om kommunikasjonsarbeidet i Bypakken, forteller fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Ordførerne på Nord-Jæren inviterer til politisk dialog om kommunikasjon og reisevaner i Bypakke Nord-Jæren.

På møtet blir det informasjon fra Kolumbus, som skal iverksette tiltak som bidrar til å endre folks holdninger og atferd slik at flere reiser kollektivt, sykler og går. Politikerne får også erfaringer fra Miljøpakken i Trondheim, som er storbyen i landet med minst kø og mest fornøyde trafikanter.

Det er satt av god tid til diskusjon og spørsmål fra salen. Møteleder er Tom Hetland.

– Vi ønsker dialog og innspill fra alle partene som står bak Bypakken. De neste femten årene skal vi bygge for 30 milliarder kroner på Nord-Jæren. Samarbeid over kommunegrensene er viktig for forståelsen av hva Bypakken betyr for regionen vår, forklarer Tengesdal.

Politisk og administrativ ledelse fra alle partene i Bypakken kommer til møtet.