Bymiljøpakken

Sykkelstamvegen ved Kvadrat

Ny strekning av sykkelstamveien er åpen

Og avtale om den siste delstrekningen er signert.

Strekningen Oalsgata-Kvadrat åpnet for syklende kl 16. torsdag 21. mars. Den formelle åpningen av hele strekket Oalsgata – Stavanger grense skjer 21 mai.

Nå er hele 10 av sykkelstamveiens 13 kilometer åpne for bruk. Etter planen skal hele sykkelstamveien være åpen i løpet av 2026.

Ny kontrakt

Stangeland Maskin AS vant kontrakten om å bygge den siste delstrekningen av sykkelstamveien, som går fra Auglend til Schancheholen.

I prosjektet skal det bygges en stor betongbru over Helmer Hansensgate, ny undergang i Auglendsveien og innredning av den ferdig utsprengte sykkeltunnelen. I forbindelses med arbeidet vil det bli nedsatt fartsgrense og tidvis omlegging av trafikken på E39 forbi anleggsområdet og omlegging av gang- og sykkelveger inne i området.