Bymiljøpakken

Ny leder for Bymiljøpakken

Styringsgruppen for Bymiljøpakken har i dag ansatt Kristine Gramstad Wedler til stillingen som sekretariatsleder for Bymiljøpakken.

– Vi er glade for å få Kristine på plass i denne sentrale stillingen. Hun har en variert erfaring og kompetanse som sekretariatet og styringsgruppen vil dra nytte av, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Kristine Gramstad Wedler er i dag daglig leder i Havbrukskommunene, og har tidligere erfaring blant annet som konserndirektør i Mowi og statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet.

Stillingen som sekretariatsleder i Bymiljøpakken ble lyst ut eksternt med søknadsfrist 16. februar 2020, etter at Stine Haave Åsland sa opp stillingen sin. Det var 11 søkere til stillingen, og etter flere runder med intervju og tester har et ansettelsesråd innstilt Kristine Gramstad Wedler til stillingen.

Uavhengig og nøytralt sekretariat

Sekretariatsleder leder det administrative arbeidet med Bymiljøpakken og rapporterer til styringsgruppen, som består av fylkesordfører, ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt jernbanedirektør og vegdirektør.

Arbeidsgiveransvaret for leder og de andre i sekretariatet skal legges til Rogaland fylkeskommune. I møte 22. april 2020 vedtok styringsgruppen at fylkeskommunen skal overta arbeidsgiveransvaret etter Statens vegvesen. Sekretariatet er nøytrale og uavhengige og jobber for alle partene i Bymiljøpakken.