Bymiljøpakken

Omkjøringsveien i Sandnes sentrum går mellom rådhuset og enden av Langgata. Deler av St. Olavs gate og Jernbaneveien blir stengt.

Nå starter byggingen av Bussveien i Sandnes sentrum

Torsdag 2. februar kommer en av to store endringer som vil påvirke Sandnes i lang tid framover. Byggingen av Bussveien starter, og Jernbaneveien blir stengt. Det betyr at trafikken blir rutet gjennom Langgata, mellom St. Olavsgate og Strandgata.

Dette er en av flere endringer i byen som vil påvirke hverdagen til mange av Sandnes’ innbyggere og besøkende.

Sikkerheten kommer alltid først. I forbindelse med stengningen av Jernbaneveien er det etablert fartsdumper, økt belysning og satt opp nye skilt. Både kommunen, Rogaland fylkeskommune og entreprenør vil følge trafikkavviklingen tett, og vil ha jevnlige trafikktellinger.
– Biltrafikken kommer til å gå sakte i sentrum, og for deg som kjører bil anbefaler vi å være ute i god tid. Vi oppfordrer alle bilister som har anledning til å kjøre utenom sentrum fremover, eller aller helst å bruke kollektivtransport, sykle eller gå, sier ordfører Stanley Wirak.

Attraktiv by også i fremtiden

Når byggingen av Bussveien er ferdig, vil det meste av området langs havnen være bilfritt. Det bli mer plass til mennesker og mindre plass til bil – akkurat som endringene på Ruten.
– For at Sandnes skal være en attraktiv by også i framtiden, må vi ta noen store steg for å bli mer bærekraftige. Det gjør vi nå. Og for mange av oss betyr det at vi må forflytte oss rundt på en annen måte enn før, sier Wirak.

Ordfører understreker at byggingen av Bussveien er en ønsket utvikling, og er i tråd med kommunestyrets vedtak.
– Det vil by på utfordringer i overgangsfasen mens Bussveien bygges, men i den andre enden venter et mer miljøvennlig og fremtidsrettet Sandnes, sier Wirak.

Omfattende samarbeid

Det er mange ulike aktører som er involvert i arbeidet med å oppgradere byen. I tillegg til Sandnes kommune, er både Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og mange underentreprenører i aktivitet på ulike strekninger. Det gjør kommunikasjonsarbeidet utfordrende, men Sandnes kommune har et godt samarbeid med de ulike aktørene for å sørge for best mulig fremkommelighet for og informasjon til innbyggerne i byggeperioden.

Fakta

  • Bussveien skal gå gjennom Sandnes sentrum.
  • Arbeidet har allerede startet i nærheten av Ruten, og torsdag 26. januar blir Jernbaneveien stengt.
  • Arbeidet som har startet i Sandnes nå, går fra Jernbaneveien via Olav V’s plass og Elvegata, til Julie Eges gate. Denne delen av Bussveien blir forbeholdt buss og myke trafikanter når den er ferdig.
  • Det er særlig viktig at førere av høye kjøretøy følger skiltene. Omkjøringsveien via Langgata går nemlig under jernbanen, der det på det laveste bare er 3,7 meter høyt.

Mer informasjon (lenker)

Her oppdaterer Rogaland fylkeskommune byggearbeidet på bussvei-strekningen Jernbaneveien‒Olav V’s plass–Elvegata.  

Ved å følge lenkene under, får du et kart over åpne og stengte veier i Sandnes kommune:

ByggeprosjekterSentrum_MND (arcgis.com)

ByggeprosjekterSykkel_MND (arcgis.com)