Bymiljøpakken

Torvmyrveien blir bedre for alle som går og sykler. Nå starter arbeidet.

– Nå oppgraderer vi Torvmyrveien

Rogaland fylkeskommune er i gang med å bedre bymiljøet langs Torvmyrveien i Randaberg.

–  Før det blir bra, må trafikanter i området dessverre regne med en del forsinkelser. Det beste er å velge en annen vei hvis en har det travelt, sier prosjektleder for arbeidet i Torvmyrveien, Bjørn Kristian Røyland i Rogaland fylkeskommune.

Prosjektledelsen hos entreprenør Bjelland AS og fylkeskommunen flytter inn i arbeidsbrakker i Torvmyrveien rundt 1. september, og blir der til prosjektet er ferdig i oktober neste år.

Allerede denne uken er entreprenøren i gang med å rive et hus like ved undergangen til Randaberghallen.

Redusert framkommelighet

Torvmyrveien kommer til å være åpen i hele anleggsperioden. Under anleggsarbeidet blir likevel ett av feltene stengt, og da må trafikken ledes gjennom området ved hjelp av trafikklys.

– Trafikk fra ulike retninger slippes vekselsvis gjennom. Derfor blir det forsinkelser, forklarer prosjektlederen.

Bedre for myke trafikanter

Området som blir bygd om strekker seg fra krysset ved Randabergveien (Randaberg kirke) og en kilometer langs Torvmyrveien, til et stykke etter Randaberghallen. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken.

– Torvmyrveien blir først og fremst bedre for de som går og sykler. Vi skal binde sammen gang- og sykkeltilbudet som er i området, sier prosjektlederen.

På den rundt en kilometer lange strekningen kommer blant annet 520 meter med enveisregulert sykkelveg.

– I tillegg skal vi montere nye lys og bygge nye bussholdeplasser. Arbeidet består også i å lage nye avkjørsler, støttemurer og sette opp nye skilt, forteller Røyland.

God informasjon

Arbeidet blir godt skiltet, og det er viktig at trafikanter følger skiltingen. Hvis noen har spørsmål eller ønsker mer informasjon, er det bare å ta kontakt.

– Vi er spesielt oppmerksomme på at vi skal bygge i et område med både skole, barnehage og andre offentlige tjenester, sier prosjektlederen.