Bymiljøpakken

Lavere inntekter i bomringene

Nye tall fra Ferde viser at det var 210.000 passeringer per dag i bomringene på Nord-Jæren i oktober.

I stortingsvedtaket er det lagt til grunn 218.500 passeringer per dag.

Flere kjører gratis

Antallet passeringer som ikke ble betalt for er større enn ventet.

– Det er blant annet en større andel elbiler og en større andel gratis passeringer på grunn av timesregelen enn det som var antatt på forhånd, forteller sekretariatsleder Stine Haave Åsland i Bymiljøpakken.

Det betyr at inntektene den første måneden er lavere enn ventet.

Bare en måned

Tallene er imidlertid kun for oktober måned, den første måneden med nye bomringer.

– Det er alt for tidlig å konkludere når det gjelder hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha, og hva det betyr for nullvekstmålet i Bymiljøpakken etter bare én måned med drift av bomstasjonene. Vi må se dette over lengre tid, poengterer Åsland.

Fakta fra oktober 2018

(Forventa tall fra stortingsvedtaket står i parentes)

  • Antall passeringer per dag: 210.000 (218.500)
  • Elbiler: 13 prosent (5 prosent)
  • Timesregel/passeringstak: 23,5 prosent (20 prosent)
  • Andre fritak og svinn: 7 prosent (3 prosent)
  • Inntekter: 87 millioner kroner per måned (147 millioner kroner per måned)