Bymiljøpakken

Viste du at Bymiljøpakken også handla om sikkerthet? For de som går, sykler, jogger og kjører?

Klar for årets nyttårsforsett?

Bit for bit blir Nord-Jæren en bedre plass å gå, jogge og sykle.

 

Er nyttårsforsettet å komme i bedre form har det aldri vært så enkelt og trygt å sykle til jobb eller å ta seg en joggetur i fritida. Og bedre skal det bli!

Gjennom Bymiljøpakken er det satt av en milliard til trafikksikkerhet, gangstier/fortau og andre tiltak for gående. I 2023 ble det blant annet ferdigstilt gangbru over E39 mellom Hinna og Ullandhaug og forbedret gangvei og belysning i Sykehusparken i Sandnes. Her er det bare å ta joggeskoa fatt!

For syklende er det stadig nye sykkelfelt, og sykkelstamveien har nå sitt lengste strekk på 6 kilometer. I løpet av 2024 vil sykkelstamveien være ferdig fra Sørmarka til Oalsgata i Sandnes.. Om du skal til Forus, Sandnes eller andre steder hen – sykkelen blir bare bedre som fremkomstmiddel. Er dette året du skal prøve å la bilen stå?

Takk til Hjerte for Sandnes for samarbeid om flotte videoer!