Bymiljøpakken

- Ingen får noe hvis vi ikke er enige

Politisk vilje i Oslo og Akershus har vært helt nødvendig for å realisere prosjekt i Oslopakke 3.

Fylkesordfører Anette Solli (H) fra Akershus kom til politikerne på Nord-Jæren for å fortelle om sine erfaringer med bypakke-arbeid. Et viktig suksesskriterium for Oslopakken har vært å samarbeide på tvers av politiske parti.

– Dersom vi ikke står sammen blir Oslopakke 3 borte, og da blir ingenting bygget, fortalte Solli.

Onsdag 13. september møttes politikerne på Nord-Jæren til politisk dialogmøte om Bypakke Nord-Jæren. Innlegget fra Solli ble møtt med stor interesse og mange spørsmål. Særlig styringsmodellen, som er porteføljestyring, ble diskutert.

Porteføljestyring av prosjekt

– Porteføljestyring er et nødvendig redskap for politikerne når smørbrødlista over prosjekt møter virkeligheten, var den tydelige beskjeden fra Solli.

Prosjektene i bypakken ble bestemt når pakken ble vedtatt, men ikke rekkefølgen på når de blir realisert. Det blir altså bestemt etter porteføljestyring. Politikerne prioriterer blant annet etter hvilke prosjekt som er med på å nå mål i bypakken og der planene ligger klare. Prosjektene i bypakken blir prioritert i årlige handlingsprogram.

– Fra politikerne bestemmer til et prosjekt er på plass, tar det lang tid. Vi får det til, men vi må ta prosjekt for prosjekt. Vi får ikke til alt med de pengene vi har, fortalte Solli.

– Formidabelt for vår region

Møtet sist onsdag var det første politiske dialogmøtet mellom partene i bypakken etter at bypakken ble vedtatt i Stortinget og etter at en byvekstavtale ble inngått.

– Det at vi har stått sammen er avgjørende for at vi står her i dag. Det er formidabelt at vi skal bygge for 30 milliarder i denne regionen. I fortsettelsen er det viktig å jobbe sammen og ha god dialog, var noen av åpningsordene fra fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Også vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som leder styringsgruppen i bypakken, berømmet partene for konstruktive forhandlinger om byvekstavtalen.

– Byvekstavtalen er en revolusjon som Nord-Jæren trenger, for å få effektiv, miljøvennlig og framtidsretta transport i byområdet. Vi skal få til gode transportforhold på Nord-Jæren, men det er ingen tvil om at vi trenger tung lokal forankring. Dere skal bidra til å skape legitimitet til avtalen.

– Tør å stå sammen politisk

Ordførerne på Nord-Jæren ledet hver sin gruppe til dialog rundt små bord på møtet. Politikere fra ulike kommuner og parti var fordelt rundt forskjellige bord. Tonen var tydelig fra første stund.

– Vi må komme i gang med prosjektene. Folk må se at de får noe igjen. Derfor må vi tørre å stå sammen politisk, stå på det vi har vedtatt, sa ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap).

Flere trakk fram at prosjekter i en kommune også kan være en fordel i en annen kommune. Regionen får utfordringer med lokale omkamper i saker, noe flere poengterte at de håpet å unngå.

– Det er viktig at kommunen får eierskap til bypakken, at vi får en forankring i de enkelte kommune- og bystyrer, sa Jan Sigve Tjelta (Krf) fra Sola kommune.

– Kommunikasjon og dialog med alle dere som skal være med og behandle bypakke-prosjektene har vært veldig nyttig. Jeg føler et enormt ansvar for at vi skal få noe tilbake, sa Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H).

– Det er lov å være imot, og vi har mange spørsmål igjen å diskutere. Først og fremst er det viktig med denne type dialog, sa Sola-ordfører Ole Ueland (H).

– I kveld har vi gitt dere litt innhold i det vi prøver å forhandle om i styringsgruppen. Framover er det viktig at vi prioriterer. Folk må oppleve at de kommer raskere fram, sa Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap).

Fylkesordfører Anette Solli fortalte at motstanden mot bompenger i befolkningen i Oslo og Akershus hadde gått ned etter hvert som de så at de fikk noe igjen og at trafikkproblemer ble løst.

– Håper dere forstår at dette er en kamp hele tiden. Men vi får noe gjort, sa Anette Solli.