Bymiljøpakken

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg og Tommy Stangeland fra Stangeland Maskin AS tok første spadestikk for Bussveien Fv44 Forussletta-Stavangerveien sammen.

Her spar de i gang 1600 meter med midtstilt Bussvei på Lura

Arbeidet med Bussveiens Fv44 Forussletta-Stavangerveien ble satt i gang med dobbeltspade.

Det var fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg og Stangeland Maskin-sjef Tommy Stangeland som tok det første spadestikket på Bussveiens Fv44 Forussletta-Stavangerveien mandag 4. september.

Spadestikket markerer oppstarten på arbeidet med 1600 meter midstilt Bussvei og tre holdeplasser. Forussletta-Stavangerveien binder sammen Bussveien på Forussletta med strekningen som skal bygges i Strandgata. Dette strekket er på del 1 av Bussveien mellom Sandnes og Stavanger.

> Du kan finne mer informasjon om Bussveien på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider ved å klikke her.

Rogaland fylkeskommune er prosjekteier, Stangeland Maskin AS er entreprenør på delstrekket og Bymiljøpakken står for finansieringen. Alle er innforstått med at byggefasen her, på Fv44 Forussletta-Stavangerveien, vil bli belastende for beboere og næringsdrivende, samt alle som ferdes i området. Sammen vil vil gjøre det vi kan for å minimere den belastningen, med blant annet god skilting og ivaretakelse av syklende og gående.

Når Bussveien er ferdig, skal den være et fullverdig bussveisystem mellom Stavanger, Sandnes og Sola. Bussveien er et viktig bidrag til å nå nullvekstmålet. Med Bussveien på plass, er målet at flere skal velge å reise kollektivt.