Bymiljøpakken

Gode grep for syklistene

Visste du at bypakken allerede er i gang med å bedre forholdene for syklister på Nord-Jæren?

Flere grep blir gjort for å utbedre sykkelvegnettet i kommunene på Nord-Jæren.

Langs riksvei 509 Tanangerveien, like før Hafrsfjord bru i retning fra Tananger, er en sving retta ut på sykkelveien.

– Vi har gjort dette for å øke framkommeligheten, trafikksikkerheten og komforten for syklistene, opplyser Fredrik Nårstad Jensen, leder av sykkelfaggruppa i Bypakke Nord-Jæren.

Ikke så langt unna, på Risabergveien i Tananger, er gang- og sykkelveien forbi en undergang utvida i bredden. Gang- og sykkelvegen ligger i en bakke ned mot en undergang.

– Her har vi fått en bredere gang- og sykkelvei forbi undergangen, for å bedre trafikksikkerheten. Vi har i tillegg fjerna jord, for å få bedre sikt inn mot og ut av undergangen, forklarer Jensen.

Hovedruta for sykkel går over parkeringsplassen ved Viste strandhotell i Randaberg. Denne blir nå asfaltert og kopla med gang- og sykkelveien ved Vistestranda, for å bedre fremkommeligheten for syklister.

Hvorfor?

Hovedmålet er å øke tryggheten, sikkerheten, framkommeligheten og komforten for syklistene på veier der en må vente på større ombygging, eller der bypakken ikke har planer.

Det er flere store sykkelveg-prosjekt i bypakken. Den 13 kilometer lange Sykkelstamvegen er det største enkeltprosjektet. Men også prosjekt som Bussveien, Transportkorridor vest og E39 Smiene-Harestad, for å nevne noen, bygger egne sykkelveger.

Det er i tillegg satt av 1 milliard kroner til andre tiltak for sykkel i bypakken. Sykkelfaggruppen i bypakken anbefaler hvilke prosjekt som bør prioriteres. Anbefalingen blir behandlet politisk gjennom styringsgruppen.

Over tjue ulike grep blir gjort for syklistene på Nord-Jæren framover.

(På bildet øverst ser vi sykkelveien på rv. 509 Tanangerveien som har blitt rettet ut)