Bymiljøpakken

Første spadestikk for ny delstrekning av Bussveien

Fylkesordfører Marianne Chesak markerte i dag den offisielle starten på byggingen av Bussveien på Gausel. Den sjuende strekningen i Bussveien skal stå ferdig i mars 2023.

– Bussveien blir livsnerven i transportsystemet på Nord-Jæren og jeg gleder meg til den dagen det blir raskere å ta bussen fremfor å kjøre bil. Målet med dette prosjektet er jo full framkommelighet for bussen. Det er slike valg som gjør at folk velger kollektivt, at det går raskt og at bussen har full prioritet, sa fylkesordfører Marianne Chesak.

Fylkesordføreren poengterte samtidig at det er godt å komme i gang igjen med bygging etter at forrige etappe på Vaulen ble ferdig i 2018.

– Det er viktig for legitimiteten og entusiasmen rundt prosjektet at folk ser at det går fremover. Nå setter vi klutene til og kjører på for å få ferdig sammenhengende bussvei fra Stavanger til Sandnes.

Bedre fremkommelighet og bymiljø

Arbeidet på strekningen startet allerede på mandag med graving på østsiden av fylkesvei 44. Strekningen er den sjuende av totalt 25 delstrekninger i prosjektet. Langs hele strekningen fra Gausel stasjon og nordover til rundkjøringen ved Boganesveien (Diagonalen), bygger Stangeland Maskin Bussveien på oppdrag for Rogaland fylkeskommune. Arbeidet tar drøye to og et halvt år.

Entreprenøren bygger den 1,3 kilometer lange strekningen med midtstilte bussfelt utrustet med moderne busstasjoner. Felt for bil, sykkel og fortau kommer på hver side av bussfeltet. Det kommer også nye underganger ved Teglverksbakken og Gauselkneiken. Prosjektet skal stå ferdig 31. mars 2023.

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken som skal bidra til bedre fremkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. I skala og ambisjoner er Bussveien den første av sitt slag i nasjonal målestokk. Målet er å skape et høyverdig kollektivtilbud der bussen kommer presis og ofte med behagelige reiser for passasjerene.

Takker for tålmodigheten

Før Bussveien er ferdig gjenstår noen år med anleggsarbeid. Fylkesordføreren uttrykte forståelse for at byggeperioden kan medføre ulemper for beboere i området.

– Jeg vet at det er et stort fokus i prosjektet på å ta hensyn og skape så få ulemper som mulig for beboere i området. Jeg vil gjerne takke naboene for tålmodigheten, og for det de ofrer for at regionen skal få det gode og nødvendige tilbudet Bussveien blir.

Prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, Pål Thornes, forventer at anleggsperioden skal gå bra, men at beboerne i området kommer til å merke byggeaktiviteten godt de neste årene.

– Det er godt å komme i gang med å bygge neste etappe i Bussveien. Trafikken kommer til å bli berørt av arbeidet, og vi håper at bilister som skal gjennom anleggsområdet er forberedt på at det i perioder blir redusert fremkommelighet. Det kan være lurt å legge inn litt ekstra reisetid i de mest trafikkerte tidene på døgnet. Samtidig gjør vi det vi kan for at ulempene blir så små som mulig, både for dem som går, sykler og kjører bil. Dette mener vi skal gå bra, sier Thornes.