Bymiljøpakken

Fireårsplan vedtatt

Onsdag ble handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren 2017-2020 vedtatt i Randaberg. Med dette har fylkeskommunen og alle kommunene på Nord-Jæren vedtatt en fireårsplan for bypakken.

Et handlingsprogram er en oversikt over alle planer i transportsystemet over en fireårsperiode. Handlingsprogrammet blir revidert hvert år.

– Prosjektene og tiltakene som er prioritert aller først er med i handlingsprogrammet. Bygging av Sykkelstamvegen og Bussveien er de to viktigste prosjektene, for å oppnå mål om få folk til å sykle, gå eller ta bussen, og for å sikre god framkommelighet for alle, opplyser Stine Haave Åsland, sekretariatsleder i Bypakke Nord-Jæren.

Handlingsprogram 2017-2020 Bypakke Nord-Jæren: HP 2017-2020_endelig

Handlingsprogrammet som nå er vedtatt er det første i Bypakke Nord-Jæren. Det gir en retning for hvordan partene ønsker å jobbe videre med bypakken. Finansiering av utbygging av tiltakene er uavklart.

Gjennomføring av handlingprogrammet krever at Stortinget vedtar Bypakke Nord-Jæren. Det er ventet at stortingsbehandlingen starter høsten 2016.

Vedtak i juni

Handlingsprogrammet ble behandlet og vedtatt i kommunene og fylkeskommunen i juni.

  • Sola kommunestyre 9. juni
  • Stavanger bystyre 13. juni
  • Fylkestinget i Rogaland 14. juni
  • Sandnes bystyre 20. juni
  • Randaberg kommunestyre 22. juni